W związku z toczącym się procesem legislacyjnym dotyczącym projektu rozporządzenia taryfowego, nasza Kancelaria, działając na rzecz Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie, zgłosiła w trybie konsultacji społecznych uwagi do wspomnianego projektu.

W dniu dzisiejszym na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostało pismo zawierające wyżej wspomniane stanowisko.

Co istotne, poza odniesieniem się do nowych regulacji, poruszyliśmy również kwestie postanowień aktualnie obowiązującego rozporządzenie, które rodziły dotychczas szereg wątpliwości i problemów praktycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12307060/12484459/12484462/dokument326511.pdf

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej