W dniu 23 sierpnia 2017 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1566/1)

Odnotować należy, iż zgodnie z art. 574 pkt 1 ustawy część jej przepisów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 24 sierpnia 2017 r. W katalogu przepisów z art. 574 pkt 1 znalazł się m.in. art. 494, na podstawie którego zmianie ulega ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Najistotniejsza z tych zmian dotyczy brzmienia art. 2 pkt 8 u.z.z.w., który to przepis stanowi o definicji ścieków. Co za tym idzie, od dnia dzisiejszego wody opadowe lub roztopowe nie są ściekami w rozumieniu art. 2 pkt 8 u.z.z.w.

Ostatnie wpisy

Zezwolenia dotyczące odbierania nieczystości ciekłych na nowych zasadach

Aktualności

Od dnia 9 sierpnia 2022 r. prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników...

20-09-2022

Czytaj więcej

Wymogi regulatora przy opiniowaniu wieloletnich planów

Analizy prawne

Zgodnie z art. 21 ust. 4a u.z.z.w., który został do ustawy o...

16-09-2022

Czytaj więcej

Koniec nadziei na kompromis taryfowy

Aktualności

Dzisiejsza konferencja prasowa Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Marka Gróbarczyka oraz Zastępcy...

12-09-2022

Czytaj więcej