W dniu 23 sierpnia 2017 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1566/1)

Odnotować należy, iż zgodnie z art. 574 pkt 1 ustawy część jej przepisów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 24 sierpnia 2017 r. W katalogu przepisów z art. 574 pkt 1 znalazł się m.in. art. 494, na podstawie którego zmianie ulega ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Najistotniejsza z tych zmian dotyczy brzmienia art. 2 pkt 8 u.z.z.w., który to przepis stanowi o definicji ścieków. Co za tym idzie, od dnia dzisiejszego wody opadowe lub roztopowe nie są ściekami w rozumieniu art. 2 pkt 8 u.z.z.w.

Ostatnie wpisy

SZKOLENIE: Zawieranie i wykonywanie umów o zaopatrzenie w wodę…

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić...

21-09-2023

Czytaj więcej

SZKOLENIE: Problematyka przyłączy w świetle najnowszego orzecznictwa

Aktualności

Po siedmiu latach sporu Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 17 maja 2023...

14-09-2023

Czytaj więcej

Zasiedzenie służebności przesyłu - SN przełamuje linię orzeczniczą

Orzecznictwo

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 lutego 2023 r. stwierdził, że brak...

14-09-2023

Czytaj więcej