W dniu 14 lutego 2017 r. Maciej Łukaszewicz oraz Mateusz Faron - prawnicy z Kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy publikujący na łamach Aqua Jerzmanowski, na zaproszenie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z województwa opolskiego, omawiali sytuację branży wodociągowo-kanalizacyjnej po zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w obliczu nowego rozporządzenia taryfowego.

 

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej