W ostatnich dniach, w docierających do nas informacjach, pojawił się wątek publikacji taryf przez organ regulacyjny. Dotyczy on w głównej mierze tego, co organ jest zobowiązany opublikować na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie.

Wątpliwości wynikają przede wszystkim z brzmienia dwóch przepisów – art. 2 pkt 12 UZZW oraz § 4 rozporządzenia taryfowego. Pierwszy z nich, stanowi o definicji legalnej pojęcia „taryfa”, drugi zaś o normie określającej zamknięty katalog elementów (części), z których taryfa się składa. Na gruncie poprzedniego stanu prawnego, zagadnienie to poddał szerokiej analizie mec. Łukasz Ciszewski w artykule pt. „Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematyki” (Studia Prawa Publicznego nr 1/2014), do którego lektury gorąco zachęcamy.

Z sygnałów docierających do nas z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wynika, że część z Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej przyjmuje wąską interpretację pojęcia „taryfa” i zamierza (bądź już to zrobiły) publikować jedynie taryfowe ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania. W efekcie, publikacja organu regulacyjnego nie obejmuje wszystkich elementów taryfy wskazanych w § 4 rozporządzenia taryfowego, w tym m.in. opisów taryfowych grup odbiorców usług czy rodzaju i struktury taryf.

Dostrzeżona praktyka budzi w pełni uzasadnione wątpliwości. Abstrahując nawet od prawidłowości realizacji przez organ regulacyjny dyspozycji art. 24e ust. 1 UZZW, w aspekcie czysto informacyjnym, pojawia się pytanie jak odbiorca usług nie mając dostępu do opisu taryfowych grup odbiorców, może odnaleźć właściwe dla siebie ceny i stawek opłat. Ponadto, rozważenia wymaga również kwestia związania odbiorców usług opublikowanymi wadliwie taryfami, biorąc pod uwagę ich specyfikę jako wzorców umownych.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej