W rezultacie pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2638), które miało miejsce w dniu wczorajszym w Sejmie, nowelizacja Prawa wodnego będzie dalej procedowana w komisji sejmowej, o której wyborze zdecydują posłowie w bloku głosowań.

Jak wskazywała reprezentująca projektodawców Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Projekt uwzględnia postulaty przedsiębiorców i zmniejsza obciążenia administracyjne po stronie podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, nowelizacja dotyczy wprowadzenia rozwiązań sprzyjających obniżaniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Ponadto, projekt ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu.

Więcej o planowanych zmianach informowaliśmy w tekście pt. "Nowelizacja Prawa wodnego przyjęta przez Radę Ministrów".

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej