W dniu 6 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, której przedmiotem był rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ze szczegółowym przebiegiem całego posiedzenia zapoznać można się na stronach internetowych Sejmu.

W efekcie prac komisji, projekt z poprawkami przedłożony został Sejmowi i jest dostępny w ramach druku nr 2727. Sprawozdanie z prac komisji przedstawione zostanie przez posła Sylwestra Chruszcza prawdopodobnie w ramach pierwszego dnia 67. posiedzenia Sejmu w dniu 18 lipca br. 

O planowanych zmianach Prawa wodnego informowaliśmy obszernie w tekście pt. "Nowelizacja Prawa wodnego przyjęta przez Radę Ministrów".

Ostatnie wpisy

Niekończący się spór o wysokość opłaty zmiennej za pobór…

Orzecznictwo

O opłatach za usługi wodne, w tym zwłaszcza tych dotyczących poboru wód...

22-03-2023

Czytaj więcej

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - ostatni dzwonek na wprowadzenie zmian

Aktualności

Kasy zapomogowo-pożyczkowe (dalej "KZP") funkcjonują w setkach zakładów pracy w całej Polsce...

20-03-2023

Czytaj więcej

Praca zdalna - zmiany w Kodeksie pracy

Analizy prawne

7 czerwca 2022 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie...

17-03-2023

Czytaj więcej