W dniu 6 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, której przedmiotem był rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ze szczegółowym przebiegiem całego posiedzenia zapoznać można się na stronach internetowych Sejmu.

W efekcie prac komisji, projekt z poprawkami przedłożony został Sejmowi i jest dostępny w ramach druku nr 2727. Sprawozdanie z prac komisji przedstawione zostanie przez posła Sylwestra Chruszcza prawdopodobnie w ramach pierwszego dnia 67. posiedzenia Sejmu w dniu 18 lipca br. 

O planowanych zmianach Prawa wodnego informowaliśmy obszernie w tekście pt. "Nowelizacja Prawa wodnego przyjęta przez Radę Ministrów".

Ostatnie wpisy

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nie działają wstecz

Orzecznictwo

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji to opłata nieznana polskiemu systemowi prawnemu przed...

14-05-2021

Czytaj więcej

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia w spółkach komunalnych…

Aktualności

W związku ze zbliżającymi się terminami Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń, chcielibyśmy...

13-05-2021

Czytaj więcej

UODO: zawarcie umowy bez kopiowania aktów notarialnych

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w majowym wydaniu newslettera dla inspektorów ochrony...

12-05-2021

Czytaj więcej