W dniu 6 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, której przedmiotem był rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ze szczegółowym przebiegiem całego posiedzenia zapoznać można się na stronach internetowych Sejmu.

W efekcie prac komisji, projekt z poprawkami przedłożony został Sejmowi i jest dostępny w ramach druku nr 2727. Sprawozdanie z prac komisji przedstawione zostanie przez posła Sylwestra Chruszcza prawdopodobnie w ramach pierwszego dnia 67. posiedzenia Sejmu w dniu 18 lipca br. 

O planowanych zmianach Prawa wodnego informowaliśmy obszernie w tekście pt. "Nowelizacja Prawa wodnego przyjęta przez Radę Ministrów".

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej