Choć wiele z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dawno już zapomniało o postępowaniach w przedmiocie zatwierdzenia taryf i skupiło uwagę na procedurze kształtowania i opiniowania nowych regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, organ regulacyjny nadal weryfikuje ok. 20% złożonych wniosków.

Jak poinformował w dniu dzisiejszym Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca - Proces zatwierdzania taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków w skali całego kraju jeszcze trwa. Wody Polskie dotąd zatwierdziły niemal 80% wszystkich wniosków.

Do 12 marca br., organ regulacyjny otrzymał 2561 wniosków o zatwierdzenie taryf. Wszystkie wnioski, które zostały złożone w ustawowym terminie, zostały już rozpatrzone - wskazała Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska, dodając, że - Do 30 czerwca zatwierdzonych zostało natomiast 2091 z nich. Wciąż wpływają przy tym pojedyncze nowe wnioski i odwołania od decyzji wydawanych przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Przedstawiciele organu poinformowali również, że 1952 z zatwierdzonych przez Wody Polskie taryf zostało obniżonych, niezmienionych lub zindeksowanych o wskaźniki makroekonomiczne (np. inflację) oraz o wzrost cen energii, opłat i podatków. Zaakceptowanych zostało 115 taryf podwyższonych ze względu na prowadzone inwestycje (amortyzacja, wkład własny do środków UE) oraz 24 taryfy podwyższone z przyczyn nieleżących po stronie przedsiębiorstw, np. zakup wody od innego dostawcy.

Wśród okoliczności mających (zdaniem organu) wpływ na proces weryfikacji taryf wymienione zostały następujące nieprawidłowości: 

  • w dokumentacji nie uzasadniono wzrostu cen zgodnie z rozporządzeniem, a sama dokumentacja nie spełniała wymogów określonych w rozporządzeniu,
  • do niezbędnych przychodów wliczono koszty, które nie powinny być wliczone (nie zostały wskazane w rozporządzeniu oraz w ustawie)
  • nieprawidłowo kwalifikowano koszty,
  • uzasadnienia dla taryf były sporządzane lakonicznie, niestarannie, bez podstawowych informacji pozwalających na właściwe zbadanie wniosku.

Z uwagi na doświadczenie w kontaktach z nowym organem regulacyjnym, zebrane w ostatnich miesiącach przez prawników z naszej Kancelarii, już wkrótce na Jerzmanowski AQUA w ramach analiz prawnych poszczególni redaktorzy podzielą się z Państwem swoimi refleksjami związanymi z nową procedurą weryfikacji taryf.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej