O kolejnym projekcie zmiany przepisów Prawa wodnego informowaliśmy obszernie w ostatnich dniach w tekstach pt. "Kolejna nowelizacja Prawa wodnego przed nami?" oraz "Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia do Wód Polskich?". Mieliśmy również okazję przygotować kilka publikacji do czasopism oraz dzienników, a także udzielilić komentarzy. Poniżej prezentujemy te z nich, które ujrzały już światło dzienne.

Mec. Maciej Łukaszewisz udzielił wypowiedzi dla Portalkomunalny.pl w tekście pt. "Kolejna nowelizacja Prawa wodnego. Ministerstwo opublikowało projekt", a także w wydaniu Dziennika Gazeta Prawna z dnia 10 października 2018 r. w artykule pt. "Rząd mąci w wodach, idąc pod prąd sądom".

W tym samym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna opublikowany został również artykuł pt. „Wodociągowcy osiwieją przez deszczówkę. W ustawie brakuje algorytmu i definicji do wyliczenia opłaty.” autorstwa mec. Łukasza Ciszewskiego - redaktora naczelnego Jerzmanowski AQUA. Publikacja stanowi omówienie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów Prawa wodnego dotyczących ustalania opłat za usługi wodne. Tekst dostępny jest już w całości na łamach portalu gazetaprawna.pl.

Opłaty za usługi wodne są również dzisiaj tematem dnia na portalu Prawo.pl. W artykule pt. "Może być problem z wyliczaniem opłat za usługi wodne" komentarz w sprawie ostatnio uchwalonych i aktualnie projektowanych zmian przepisów Prawa wodnego przedstawił Mateusz Faron.

Warto też odnotować, że prawnicy z Kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy - Mateusz Karciarz oraz mec. Maciej Łukaszewicz uczestniczyli w dniu 10 października 2018 r. w Pomorskim Eko Forum. Forum jest platformą wymiany doświadczeń i poglądów między podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie. Mateusz Karciarz wziął udział w debacie dotyczącej roli gmin w realizacji GOZ, natomiast mec. Maciej Łukaszewicz prezentował zagadnienia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej.

 

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej