Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu

oraz

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

 

zapraszają na kolejne

 

WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE

Aktualne problemy wodociągowo-kanalizacyjne, czyli
opłaty stałe i zmienne – badania jakości ścieków – zatwierdzanie i zmiana taryf – zmiany legislacyjne

 

Szczegółowa tematyka warsztatów:

 1. Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za pobór wód, odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych do wód, w tym między innymi:
  • określenie celów poboru wody na potrzeby wystawienia przez Wody Polskie informacji o opłatach zmiennych za 2018 r. i składania przez przedsiębiorstwa oświadczeń w roku 2019, 
  • rozliczenie strat wody w sieci na potrzeby wymiaru opłaty zmiennej za pobór wód,
  • problem „nieuznawania” przez Wody Polskie wodomierzy za urządzenia służące określaniu ilości wody pobieranej na ujęciu,
  • opłaty stałe za pobór wód i odprowadzanie ścieków w sytuacji, gdy pozwolenie wodnoprawne nie zawiera wartości w m3/s,
  • sposób określania ilości wód opadowych i roztopowych, za które należna jest opłata za usługi wodne, ustalanie strumienia wód opadowych i roztopowych, pojęcie powierzchni szczelnych, urządzeń do retencjonowania, kwalifikacja wód pochodzących z dachów.
 2. Zasady badania jakości ścieków obowiązujące od 2018 r. – wzajemny stosunek art. 147a Prawa ochrony środowiska i przepisów ustawy Prawo wodne, kontrole, konsekwencje za brak właściwych badań.
 3. Zatwierdzanie taryf według nowej procedury – doświadczenia pierwszego roku funkcjonowania nowego regulatora, w tym: 
  • zasady procedowania wniosków taryfowych – przedłożenie wniosku, stosowanie k.p.a., milczące załatwienie sprawy, udział stron, wymagane dokumenty, przedłużenie czasu trwania postępowania,
  • akceptowalna struktura grup taryfowych, zasady różnicowania cen wody i ścieków oraz opłat abonamentowych,
  • dopuszczalna marża zysku,
  • problem wzrostu cen determinowanych kosztami planowanych oraz wykonanych inwestycji, 
  • ogłaszanie taryf.
 4. Zasady skracania czasu obowiązywania dotychczasowych taryf – podstawy, procedura, niezbędne dokumenty.

Warsztaty prowadzić będzie mec. Łukasz Ciszewski – redaktor naczelny bloga Jerzmanowski AQUA, autor kilkudziesięciu publikacji, uznany ekspert branżowy, wykładowca ogólnopolskich kursów i szkoleń, członek rad nadzorczych spółek wodociągowo-kanalizacyjnych.

Terminy i miejsca warsztatów:

 1. 5 lutego 2019 r. - Poznań, Hotel „Ikar” (rezerwacja noclegu we własnym zakresie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 61 6587103)
 2. 12 lutego 2019 r. - Skarbimierz Osiedle k/Brzegu (woj. opolskie), Hotel „Antonio Conference”, (rezerwacja noclegu we własnym zakresie tel. 77 4461450)
 3. 13 lutego 2019 r. - Dabrowa Górnicza (woj. śląskie), siedziba Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o.

Warsztaty odbywać się będą we wskazanych dniach w godzinach od 9:30 – 14:00.

Należność za udział 1 osoby w warsztatach wynosi 550,00 zł + VAT. Jednostki finansujące udział w szkoleniu ze środków publicznych zwolnione są z podatku VAT.

Wskazana kwota obejmuje: kosz szkolenia, przer kawowych oraz obiadu. Należność nie obejmuje kosztów noclegu w hotelu. Organizator zapewnia jednak możliwość rezerwacji noclegu hotelowego po wynegocjowanej cenie grupowej.

Zgłoszenia dokonać należy w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. poprzez uzupełnienie karty zapisu oraz jej przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres: BUSINESS EXPERT J. Jerzmanowski sp. k. ul. Mickiewicza 14, 60-834 Poznań.

Kontakt w sprawach dotyczących warsztatów: tel.: 61 852 12 78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ KARTĘ ZAPISU 

Ostatnie wpisy

Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy

Analizy prawne

Przygotowując się do rozpoczęcia kolejnej kampanii taryfowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny rozpocząć pracę...

25-11-2020

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Aktualności

Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia...

13-11-2020

Czytaj więcej

Usługi hurtowe - podstawowe zasady

Analizy prawne

Hurt – tak w skrócie, a zarazem potocznie, określa się sytuację, w której...

12-11-2020

Czytaj więcej