Dnia 12 lutego 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń, opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 11 lutego 2019 r. pod poz. 256.

Powyższe rozporządzenie związane jest ze zmianami wprowadzonymi do przepisów ustawy o odpadach nowelizacją z dnia 20 lipca 2018 r., która weszła w życie z dniem 5 września 2018 r. (o której pisaliśmy w artykule „Nowe obowiązki przedsiębiorstw w świetle nowelizacji ustawy o odpadach”).

Jednym z obowiązków wynikających z tej nowelizacji jest konieczność zmiany w terminie 12 miesięcy (1 roku) od dnia jej wejścia w życie posiadanych pozwoleń i zezwoleń odpadowych (tj. zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów).

Obligatoryjnym elementem każdego wniosku o zmianę ww. pozwoleń i zezwoleń jest wskazanie proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Wydanie dnia 7 lutego 2019 r. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń ma najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia ww. obowiązku. Rozporządzenie to określa bowiem konkretne wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów.

Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w prawidłowej wysokości ma przy tym niezwykle istotne znaczenie, bowiem zgodnie z art. 14 ust. 6 ww. nowelizacji, „W razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w szczególności w wysokości niższej niż wymagana, właściwy organ cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1”.

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/256

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej