Dzisiaj, tj. dnia 2 lipca 2019 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw (pod poz. 1220) oraz weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawę do wydania rozporządzenia stanowi przepis art. 100 ust. 1 nowego Prawa wodnego, a o pracach nad jego wydaniem informowaliśmy na początku kwietnia tego roku w artykule „Kiedy akty wykonawcze do nowego Prawa wodnego?”.

Rozporządzenie określa 47 substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie wydane w tym przedmiocie jeszcze na gruncie starego Prawa wodnego – tj. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.).

Istotne jest również to, że nowe rozporządzenie określa te same substancje, co rozporządzenie z 2005 r.

Ostatnie wpisy

Niekończący się spór o wysokość opłaty zmiennej za pobór…

Orzecznictwo

O opłatach za usługi wodne, w tym zwłaszcza tych dotyczących poboru wód...

22-03-2023

Czytaj więcej

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - ostatni dzwonek na wprowadzenie zmian

Aktualności

Kasy zapomogowo-pożyczkowe (dalej "KZP") funkcjonują w setkach zakładów pracy w całej Polsce...

20-03-2023

Czytaj więcej

Praca zdalna - zmiany w Kodeksie pracy

Analizy prawne

7 czerwca 2022 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie...

17-03-2023

Czytaj więcej