W dniu 9 września 2019 r. został ogłoszony Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (M. P. z dnia 9 września 2019 r. poz. 796). Tym samym od tego dnia obowiązują nowe wytyczne.

Najważniejsze zmiany, jakie można odnotować, to m.in.:

  1. zobowiązaniu beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT w przypadku wydatków uczestników projektu i grantobiorców;
  2. rezygnacji z obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania;
  3. odbiurokratyzowaniu rozeznania rynku;
  4. dopuszczeniu możliwości zastąpienia rozeznania rynku – zasadą konkurencyjności;
  5. dopuszczeniu możliwości podpisywania umów z wykonawcami w wersji elektronicznej (kwalifikowany podpis);
  6. podniesieniu limitu środków trwałych z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł, od którego istnieje obowiązek uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie konieczności pozyskania środków trwałych do projektu;
  7. zniesieniu 40%-owego limitu dodatku zadaniowego personelu projektu.

Zaktualizowane wytyczne pobrać można tutaj. Dostępna jest także wersja nowych wytycznych w trybie „rejestracji zmian”, gdzie uwidocznione są zmiany w porównaniu z wersją wytycznych z 19 lipca 2017 r. (dostępna tutaj).

 

Mateusz Nyklewicz

radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu

inny autor

Ostatnie wpisy

Ministerstwo Klimatu: brak obowiązku wpisu rolników do BDO

Aktualności

Od samego początku funkcjonowania rejestru BDO w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej...

03-06-2020

Czytaj więcej

Gminy zobowiązane do przejmowania sieci?

Orzecznictwo

W lutym 2019 r. w artykule pt. „Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dot. odpłatnego przejmowania...

29-05-2020

Czytaj więcej

UOKiK przygląda się branży odpadowej i proponuje zmiany

Aktualności

Duża część sektora zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych to spółki gminne...

26-05-2020

Czytaj więcej