Z początkiem roku 2019 na podatników nałożono nowe obowiązki informacyjne, tj. obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych (OIDR), szefowi Krajowej Izby Skarbowej a w przypadku większych jednostek – także posiadania wewnętrznej instrukcji (procedury) zapobiegającej naruszeniom prawa w tym zakresie.

W zasadzie każda jednostka może być zobowiązana do składania raportów MDR, nawet gdy nie stosuje żadnych optymalizacji podatkowych, a potencjalna kara finansowa za naruszenie obowiązków może być potężna.

Obecnie trudno zamknąć katalog zdarzeń objętych obowiązkiem informacyjnym, nowe regulacje prawne są fatalnie napisane, brak jest dostatecznej praktyki, a interpretacja przepisów często prowadzi do absurdalnych wniosków.

Proponowane szkolenie ma na celu wprowadzenie do tematyki oraz jest próbą zmierzenia się z aspektami praktycznymi stosowania nowej regulacji w branży komunalnej.
Oto proponowana tematyka szkolenia.

Praktyczne aspekty stosowania regulacji dotyczących „Schematów podatkowych”. Raportowanie „Schematów” przez spółki komunalne.

 1. Regulacje dot. „Schematów podatkowych” obowiązujące w Polsce:
  • Informacje wprowadzające;
  • Przepisy wspólnotowe - międzynarodowy charakter problematyki „Schematów podatkowych”;
  • Aktualne regulacje krajowe.

 2. Siatka pojęć wprowadzona na potrzeby ww. regulacji:
  • Definicje ustawowe;
  • Znaczenie „Objaśnień MF”;
  • Omówienie istotnych pojęć i definicji.
 3. Termin początkowy (zakres czasowy) obowiązywania regulacji.
 4. Procedura wewnętrzna dot. zapobiegania naruszeniom obowiązku raportowania:
  • Podmioty objęte obowiązkiem posiadania procedury;
  • Elementy procedury;
  • Sankcje za naruszenie obowiązku.
 5. Obowiązek raportowania:
  • Zakres raportowania przez spółki komunalne;
  • Rodzaje informacji składanych Ministrowi Finansów (raportów MDR);
  • Terminy raportowania.
 6. Analiza przykładowych zdarzeń, typowych dla branży w kontekście aktualizacji obowiązku raportowania.
 7. Przykładowe raportowanie o zdarzeniu gospodarczym na formularzu Ministra Finansów.

Szkolenia odbędą się w następujących miejscach i terminach:

 1. Poznań Hotel „Ikar” - 01.10.2019 r. - Poznań, ul. Solna 18,
 2. Dąbrowa Górnicza „Dąbrowskie Wodociągi“ - 07.10.2019 r. - Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13 ,
 3. Skarbimierz Osiedle k/Brzegu „Antonio Conference”- 08.10.2019 r.  - Skarbimierz Osiedle, ul. Motoryzacyjna 2,

Czas szkolenia od godz.9:30 do godz.14:30.

Koszt szkolenia 450,00 zł netto za osobę.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej