Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 sierpnia 2019 r., autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nowelizacja trafi teraz do Sejmu. Ma ona istotne znaczenie dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gdyż wpływa na procedurę wydawania warunków technicznych oraz budowy przyłączy.

O procedowaniu projektu informowaliśmy już w kwietniu br. m.in. w artykule pt. "Wydawanie warunków technicznych - planowane zmiany". Pod obrady Rady Ministrów trafiła ostatecznie wersja nowelizacji datowana na dzień 2 sierpnia 2019 r. (do pobrania na stronach Rządowego Centrum Legislacji).

Wśród kluczowych założeń zatwierdzonego projektu (z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej) wymienić należy:

  1. Ustawowy termin na wydanie warunków technicznych - 21 dni (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz 45 dni (w pozostałych przypadkach), z możliwością jego jednorazowego przedłużenia.
  2. Elementy obligatoryjne wniosku o wydanie warunków, w tym obowiązek przedłożenia planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego określających usytowanie przyłączy
  3. Termin ważności warunków - 2 lata.
  4. Ustawowy zakaz pobierania opłat za wydanie warunków technicznych, odbiór przyłącza oraz wpięcie do sieci, ani za żadne zezwolenia z tym związane.
  5. Administracyjna kara pieniężna za zaniechanie wydania warunków - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

O dalszych losach projektu będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej