Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 sierpnia 2019 r., autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nowelizacja trafi teraz do Sejmu. Ma ona istotne znaczenie dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gdyż wpływa na procedurę wydawania warunków technicznych oraz budowy przyłączy.

O procedowaniu projektu informowaliśmy już w kwietniu br. m.in. w artykule pt. "Wydawanie warunków technicznych - planowane zmiany". Pod obrady Rady Ministrów trafiła ostatecznie wersja nowelizacji datowana na dzień 2 sierpnia 2019 r. (do pobrania na stronach Rządowego Centrum Legislacji).

Wśród kluczowych założeń zatwierdzonego projektu (z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej) wymienić należy:

  1. Ustawowy termin na wydanie warunków technicznych - 21 dni (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz 45 dni (w pozostałych przypadkach), z możliwością jego jednorazowego przedłużenia.
  2. Elementy obligatoryjne wniosku o wydanie warunków, w tym obowiązek przedłożenia planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego określających usytowanie przyłączy
  3. Termin ważności warunków - 2 lata.
  4. Ustawowy zakaz pobierania opłat za wydanie warunków technicznych, odbiór przyłącza oraz wpięcie do sieci, ani za żadne zezwolenia z tym związane.
  5. Administracyjna kara pieniężna za zaniechanie wydania warunków - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

O dalszych losach projektu będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej