Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 sierpnia 2019 r., autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nowelizacja trafi teraz do Sejmu. Ma ona istotne znaczenie dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gdyż wpływa na procedurę wydawania warunków technicznych oraz budowy przyłączy.

O procedowaniu projektu informowaliśmy już w kwietniu br. m.in. w artykule pt. "Wydawanie warunków technicznych - planowane zmiany". Pod obrady Rady Ministrów trafiła ostatecznie wersja nowelizacji datowana na dzień 2 sierpnia 2019 r. (do pobrania na stronach Rządowego Centrum Legislacji).

Wśród kluczowych założeń zatwierdzonego projektu (z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej) wymienić należy:

  1. Ustawowy termin na wydanie warunków technicznych - 21 dni (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz 45 dni (w pozostałych przypadkach), z możliwością jego jednorazowego przedłużenia.
  2. Elementy obligatoryjne wniosku o wydanie warunków, w tym obowiązek przedłożenia planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego określających usytowanie przyłączy
  3. Termin ważności warunków - 2 lata.
  4. Ustawowy zakaz pobierania opłat za wydanie warunków technicznych, odbiór przyłącza oraz wpięcie do sieci, ani za żadne zezwolenia z tym związane.
  5. Administracyjna kara pieniężna za zaniechanie wydania warunków - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

O dalszych losach projektu będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nie działają wstecz

Orzecznictwo

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji to opłata nieznana polskiemu systemowi prawnemu przed...

14-05-2021

Czytaj więcej

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia w spółkach komunalnych…

Aktualności

W związku ze zbliżającymi się terminami Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń, chcielibyśmy...

13-05-2021

Czytaj więcej

UODO: zawarcie umowy bez kopiowania aktów notarialnych

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w majowym wydaniu newslettera dla inspektorów ochrony...

12-05-2021

Czytaj więcej