W Ministerstwie Rozwoju trwają obecnie prace nad powiązaniem rejestru BDO z bazą podatkową JPK, co – w założeniu – miałoby się przyczynić do zmniejszenia się szarej strefy w obrocie odpadami, a w konsekwencji również do zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację, że pod nr UD33 zarejestrowano projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (informacje w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów – LINK). Obecnie nie opublikowano jeszcze treści projektu kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach, jednakże z umieszczonych informacji wynika, że projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. Brak jest również aktualnie informacji o ewentualnym terminie wejścia w życie nowych przepisów.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do proponowanych rozwiązań,

proponuje się, aby dane z BDO weryfikować z danymi posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową pochodzącymi z JPK VAT”. Dalej podkreśla się, że „W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdy w ramach usługi będzie realizowany więcej niż jeden odbiór na odpowiednich dokumentach (…), będzie wprowadzany kilkakrotnie ten sam numer FVAT. W przypadku gdy dla jednego dokumentu z BDO zostanie wystawionych więcej FVAT, wszystkie ich numery powinny zostać wprowadzone do BDO. Dzięki temu będzie można zintegrować dane dotyczące masy i rodzaju odpadów, posiadacza i terminów z danymi podatkowymi. Krajowa Administracja Skarbowa oraz Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymają dodatkowe, efektywne narzędzie do weryfikacji prawdziwości przekazywanych danych”.

O wszelkich nowych informacjach w powyższym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej