W Ministerstwie Rozwoju trwają obecnie prace nad powiązaniem rejestru BDO z bazą podatkową JPK, co – w założeniu – miałoby się przyczynić do zmniejszenia się szarej strefy w obrocie odpadami, a w konsekwencji również do zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację, że pod nr UD33 zarejestrowano projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (informacje w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów – LINK). Obecnie nie opublikowano jeszcze treści projektu kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach, jednakże z umieszczonych informacji wynika, że projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. Brak jest również aktualnie informacji o ewentualnym terminie wejścia w życie nowych przepisów.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do proponowanych rozwiązań,

proponuje się, aby dane z BDO weryfikować z danymi posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową pochodzącymi z JPK VAT”. Dalej podkreśla się, że „W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdy w ramach usługi będzie realizowany więcej niż jeden odbiór na odpowiednich dokumentach (…), będzie wprowadzany kilkakrotnie ten sam numer FVAT. W przypadku gdy dla jednego dokumentu z BDO zostanie wystawionych więcej FVAT, wszystkie ich numery powinny zostać wprowadzone do BDO. Dzięki temu będzie można zintegrować dane dotyczące masy i rodzaju odpadów, posiadacza i terminów z danymi podatkowymi. Krajowa Administracja Skarbowa oraz Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymają dodatkowe, efektywne narzędzie do weryfikacji prawdziwości przekazywanych danych”.

O wszelkich nowych informacjach w powyższym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy

Analizy prawne

Przygotowując się do rozpoczęcia kolejnej kampanii taryfowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny rozpocząć pracę...

25-11-2020

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Aktualności

Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia...

13-11-2020

Czytaj więcej

Usługi hurtowe - podstawowe zasady

Analizy prawne

Hurt – tak w skrócie, a zarazem potocznie, określa się sytuację, w której...

12-11-2020

Czytaj więcej