W Ministerstwie Rozwoju trwają obecnie prace nad powiązaniem rejestru BDO z bazą podatkową JPK, co – w założeniu – miałoby się przyczynić do zmniejszenia się szarej strefy w obrocie odpadami, a w konsekwencji również do zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację, że pod nr UD33 zarejestrowano projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (informacje w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów – LINK). Obecnie nie opublikowano jeszcze treści projektu kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach, jednakże z umieszczonych informacji wynika, że projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. Brak jest również aktualnie informacji o ewentualnym terminie wejścia w życie nowych przepisów.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do proponowanych rozwiązań,

proponuje się, aby dane z BDO weryfikować z danymi posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową pochodzącymi z JPK VAT”. Dalej podkreśla się, że „W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdy w ramach usługi będzie realizowany więcej niż jeden odbiór na odpowiednich dokumentach (…), będzie wprowadzany kilkakrotnie ten sam numer FVAT. W przypadku gdy dla jednego dokumentu z BDO zostanie wystawionych więcej FVAT, wszystkie ich numery powinny zostać wprowadzone do BDO. Dzięki temu będzie można zintegrować dane dotyczące masy i rodzaju odpadów, posiadacza i terminów z danymi podatkowymi. Krajowa Administracja Skarbowa oraz Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymają dodatkowe, efektywne narzędzie do weryfikacji prawdziwości przekazywanych danych”.

O wszelkich nowych informacjach w powyższym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej