Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą ubiegać się o zwolnienie środków ochrony i higieny osobistej z rezerw strategicznych udostępnianych przez Agencję Rezerw Materiałowych - informuje Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".

W piśmie skierowanym do Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące operatorami infrastruktury krytycznej w systemie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, zostały objęte dystrybucją na środki ochrony i higieny osobistej realizowaną przez ministra właściwego do spraw rezerw strategicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”, w celu uzyskania środków, o których mowa powyżej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny zgłosić zapotrzebowanie w formie skanu pisma na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pismo stanowiące zgłoszenie zapotrzebowania powinno zawierać: 

  • pełną nazwę przedsiębiorstwa; 
  • wskazanie osoby do kontaktu (adres e-mail oraz numer telefonu); 
  • wyszczególnienie środków ochrony i higieny osobistej (takich jak: maski, kombinezony, okulary i rękawiczki ochronne oraz płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni); 
  • uzasadnienie zapotrzebowania. 

Zbiorcze zestawienie wniosków, Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przesyła do Ministerstwa Zdrowia dwa razy w tygodniu (w środę i piątek).

Zaznaczyć przy tym należy, że zgłoszenie zapotrzebowania w powyższej formie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie stanowi wniosku o udostępnienie rezerw strategicznych, o którym mowa w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o rezerwach strategicznych.

Z wnioskiem takim, może wystąpić wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako organ realizujący zadania w zakresie zarzadzania kryzysowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

Decyzję o udostępnieniu rezerw strategicznych wydaje minister właściwy do spraw energii. Wnioski powinny być zatem kierowane do Ministra Klimatu, a wymagania co do treści wniosku określone zostały w art. 18 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych zawiera co najmniej:

  • nazwę i ilość asortymentu rezerw strategicznych,
  • cel jego wykorzystania,
  • dane podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, wnioski można kierować także do Ministerstwa Zdrowia.

 

Dominik Pawelec

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej