Na stronach internetowych poszczególnych Okręgowych Urzędów Miar opublikowany został wzór wniosku o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego. Organy wyjaśniły także pojawiające się wątpliwości praktyczne poprzez udostępnienie opracowania - zbioru najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi na nie.

Przypomnijmy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa antykryzysowa), znowelizowana została ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. Ustawodawca dodał w niej rozdział 7a, w którym znalazł się art. 26c umożliwiający odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych.

W toku procesu legislacyjnego informowaliśmy o pracach nad nowelizacją Prawa o miarach m.in. w tekście pt. "Branżowe regulacje tarczy antykryzysowej", omawiając szczegółowo procedurę odroczenia.

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej - w formacie docx
  2. Wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej - w formacie pdf
  3. FAQ - zbiór najcześciej zadawanych pytań 

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej