Na stronach internetowych poszczególnych Okręgowych Urzędów Miar opublikowany został wzór wniosku o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego. Organy wyjaśniły także pojawiające się wątpliwości praktyczne poprzez udostępnienie opracowania - zbioru najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi na nie.

Przypomnijmy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa antykryzysowa), znowelizowana została ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. Ustawodawca dodał w niej rozdział 7a, w którym znalazł się art. 26c umożliwiający odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych.

W toku procesu legislacyjnego informowaliśmy o pracach nad nowelizacją Prawa o miarach m.in. w tekście pt. "Branżowe regulacje tarczy antykryzysowej", omawiając szczegółowo procedurę odroczenia.

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej - w formacie docx
  2. Wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej - w formacie pdf
  3. FAQ - zbiór najcześciej zadawanych pytań 

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej