13 lipca br. upływa termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do rejestru przez spółki prawa handlowego, w tym spółki gminne. Dane zawarte w rejestrze wskazują, że spora grupa podmiotów zobowiązanych nadal tego nie dokonała, mimo ryzyka w postaci kar pieniężnych oraz przesunięcia terminu w związku z epidemią.

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zmieniony został art. 195 ustawy AML. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, ustawodawca zdecydował o wydłużeniu terminu na zgłoszenie do 9 miesięcy. Termin ten upływa z dniem 13 lipca 2020 r.

Choć na zgłoszenie pozostało zaledwie kilka dni, dane ujawnione obecnie w rejestrze wskazują, że duża liczba spółek prawa handlowego nie dokonała nadal zgłoszenia. Pamiętać należy, że za nie dopełnienie obowiązku w ustawowym terminie grozi kara pieniężnej w wysokości do 1.000.000 zł (art. 153 ust. 1 ustawy AML).

Zgłoszenie danych jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru.

O wątpliwościach związanych z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego w spółkach gminnach pisaliśmy w artykule pt. "Beneficjent rzeczywisty w spółce gminnej?".

 

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej