13 lipca br. upływa termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do rejestru przez spółki prawa handlowego, w tym spółki gminne. Dane zawarte w rejestrze wskazują, że spora grupa podmiotów zobowiązanych nadal tego nie dokonała, mimo ryzyka w postaci kar pieniężnych oraz przesunięcia terminu w związku z epidemią.

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zmieniony został art. 195 ustawy AML. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, ustawodawca zdecydował o wydłużeniu terminu na zgłoszenie do 9 miesięcy. Termin ten upływa z dniem 13 lipca 2020 r.

Choć na zgłoszenie pozostało zaledwie kilka dni, dane ujawnione obecnie w rejestrze wskazują, że duża liczba spółek prawa handlowego nie dokonała nadal zgłoszenia. Pamiętać należy, że za nie dopełnienie obowiązku w ustawowym terminie grozi kara pieniężnej w wysokości do 1.000.000 zł (art. 153 ust. 1 ustawy AML).

Zgłoszenie danych jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru.

O wątpliwościach związanych z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego w spółkach gminnach pisaliśmy w artykule pt. "Beneficjent rzeczywisty w spółce gminnej?".

 

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej