W listopadzie ubiegłego roku na łamach naszego bloga przedstawiliśmy analizę prawną dotyczącą budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i związanej z tym konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego. Artykuł pt. "Budowa przydomowe oczyszczalni ścieków a posiadanie pozwolenia wodnoprawnego" jest dostępny w całości w ramach działu analiz prawnych. Przyczynkiem do pogłębienia wspomnianej materii było wtedy stanowisko opublikowane przez Wody Polskie, które opowiedziały się za koniecznością posiadania takiego pozwolenia.

W dniu dzisiejszym na łamach Portalkomunalny.pl ukazał się artykuł pt. "Prawo wodne ze zmianami. Ma być łatwiej o przydomowe oczyszcalnie ścieków", w ramach którego pojawiła się informacja o projektowanych zmianach w Prawie wodnym, właśnie w zakresie złagodzenia wymogu posiadania pozwolenia wodnoprawnego przez osoby posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Z doniesień medialnych wynika, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje złagodzenie przepisów w zakresie m.in., konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego dla osób planujących budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. W tym celu rozważana jest zmiana definicji urządzenia wodnego.

Stanowisko przedstawione we wspomnianej na wstepie analizie, w naszej ocenie jest w dalszym ciągu aktualne. Wskazać trzeba, że stanowisko organów w zakresie konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jest niejednolite. Niekiedy organy architektoniczno-budowlane wymagają od inwestorów legitymowania się takimi pozwoleniami, a niekiedy nie. Przedmiotową kwestię będziemy monitorować i w przypadku publikacji projektu nowelizacji Prawa wodnego poinformujemy na łamach blogu.

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej