W listopadzie ubiegłego roku na łamach naszego bloga przedstawiliśmy analizę prawną dotyczącą budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i związanej z tym konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego. Artykuł pt. "Budowa przydomowe oczyszczalni ścieków a posiadanie pozwolenia wodnoprawnego" jest dostępny w całości w ramach działu analiz prawnych. Przyczynkiem do pogłębienia wspomnianej materii było wtedy stanowisko opublikowane przez Wody Polskie, które opowiedziały się za koniecznością posiadania takiego pozwolenia.

W dniu dzisiejszym na łamach Portalkomunalny.pl ukazał się artykuł pt. "Prawo wodne ze zmianami. Ma być łatwiej o przydomowe oczyszcalnie ścieków", w ramach którego pojawiła się informacja o projektowanych zmianach w Prawie wodnym, właśnie w zakresie złagodzenia wymogu posiadania pozwolenia wodnoprawnego przez osoby posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Z doniesień medialnych wynika, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje złagodzenie przepisów w zakresie m.in., konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego dla osób planujących budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. W tym celu rozważana jest zmiana definicji urządzenia wodnego.

Stanowisko przedstawione we wspomnianej na wstepie analizie, w naszej ocenie jest w dalszym ciągu aktualne. Wskazać trzeba, że stanowisko organów w zakresie konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jest niejednolite. Niekiedy organy architektoniczno-budowlane wymagają od inwestorów legitymowania się takimi pozwoleniami, a niekiedy nie. Przedmiotową kwestię będziemy monitorować i w przypadku publikacji projektu nowelizacji Prawa wodnego poinformujemy na łamach blogu.

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej