17 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, którego autorem jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Opublikowany projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań związanych z gospodarką wodną, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Zaproponowane rozwiązania przewidują wprowadzenie zmian m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Z uwagi na obszerność procedowanej nowelizacji, kolejne jej analizy zostaną przez nas przedstawione w odrębnych wpisach na blog.

Na wstępie chcielibyśmy zasygnalizować zmianę przepisów niezwykle istotną dla gmin, ale również właścicieli nieruchomości - modyfikację przepisów dotyczących opłaty za mniejszenie naturalnej retencji terenowej. W obecnym staniem prawnym rzeczona opłata dotyczy:

  1. nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, oraz 
  2. na których zostały wykonane roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem powodujące wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, co skutkowało zmniejszeniem naturalnej retencji.

Opublikowany projekt nowelizacji przewiduje zmiany zarówno w zakresie powierzchni nieruchomości oraz procentowego wyłączenia powierzchni biologicznie czynnej. I tak szczególnym korzystaniem z wód, z którym będzie związane uiszczenie opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji jest wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Z projektowanego przepisu wynika wprost zmniejszenie powierzchni nieruchomości do 600 m2 oraz co istotniejsze - zmniejszenie procentowe udziału powierzchni wyłączonej czynnie biologicznie do 50%. Oznacza to, że właściciele nieruchomości o mniejszej powierzchni zobowiązani będą do uiszczania dodatkowej opłaty.

Należy zwrócić uwagę, iż w stosunku do obecnego stanu prawnego, autorzy projektu proponują także zerwanie z zasadą konieczności położenia nieruchomości na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Powyższe zapewne wynika z problemów interpretacyjnych ostatniej z przesłanek, obecnie warunkujących dopuszczalności naliczenia analizowanej opłaty. Tym samym, w przypadku uchwalenia zaproponowanych zmian, właściciele nieruchomości, które położone są na obszarach skanalizowanych i spełniają ww. przesłanki będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za utraconą retencję. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości obowiązek zapłaty wspomnianej opłaty może dotyczyć sporej ilości gospodarstw domowych.

Nasze komentarze do procedowanej nowelizacji znaleźć można również w ostatnich publikacjach m.in. Dziennika Gazety Prawnej - artykuł pt. „Miasta zapłacą podatek od betonu. Czy będzie więcej zieleni?"  czy portalu biznes Radiozet - artykuł pt. "Będzie podatek od betonu. Miasta postawią na więcej zieleni?".

 

Ostatnie wpisy

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nie działają wstecz

Orzecznictwo

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji to opłata nieznana polskiemu systemowi prawnemu przed...

14-05-2021

Czytaj więcej

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia w spółkach komunalnych…

Aktualności

W związku ze zbliżającymi się terminami Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń, chcielibyśmy...

13-05-2021

Czytaj więcej

UODO: zawarcie umowy bez kopiowania aktów notarialnych

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w majowym wydaniu newslettera dla inspektorów ochrony...

12-05-2021

Czytaj więcej