drugi autor: Mateusz Faron

NOWE logo WKKRP logotype 574x114px 72dpi

 

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. zapraszają na webinarium

 

Prawo wod-kan w praktyce - część 3

Nowe wnioski taryfowe

2-3 listopada 2020 r., godz. 9:00 - 12:00

 

poniedziałek, 2 listopada

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – zagadnienia ogólne

Wniosek taryfowy

 • Projekt taryf oraz uzasadnienie – omówienie poszczególnych elementów
 • Obligatoryjne, ustawowe załączniki do wniosku 
 • Dodatkowe, pozaustawowe załączniki do wniosku
 • Zakres terytorialny obowiązywania taryf i zasady składania wniosku przez przedsiębiorstwa działające w kilku gminach.

Procedura taryfowa – postępowanie przed organem regulacyjnym

 • Okres obowiązywania taryf i termin na złożenie wniosku
 • Zasady obliczania terminów w procedurze taryfowej
 • Charakteru terminu 45-dniowego na rozpatrzenie wniosku taryfowego
 • Strony postępowania
 • Rodzaje rozstrzygnięć organu regulacyjnego
 • Postępowanie dowodowe w procedurze taryfowej

 

wtorek, 3 listopada 

Skrócenie czasu obowiązywania taryf – przesłanki uzasadniające skrócenie oraz aspekty praktyczne wniosku

Zasady opracowania taryf – aspekty praktyczne

 • Kryteria wyodrębniania taryfowych grup odbiorów usług
 • Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – zasady ustalania
 • Ewidencja księgowa na potrzeby kalkulacji taryf
 • Planowanie ilości świadczonych usług i liczby odbiorców usług
 • Zasady alokacji kosztów
 • Identyfikacja rodzajowa kosztów
 • Zasady planowania kosztów
 • Zasady ustalania niezbędnych przychodów
 • Reguły uzupełniania tabel A-I – wskazówki praktyczne

Aktualne wymogi organów regulacyjnych w zakresie przygotowania wniosków taryfowych

 

Więcej informacji oraz zgłoszenia na webinarium: prawowodkan.abrys.pl

 

 

Ostatnie wpisy

Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy

Analizy prawne

Przygotowując się do rozpoczęcia kolejnej kampanii taryfowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny rozpocząć pracę...

25-11-2020

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Aktualności

Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia...

13-11-2020

Czytaj więcej

Usługi hurtowe - podstawowe zasady

Analizy prawne

Hurt – tak w skrócie, a zarazem potocznie, określa się sytuację, w której...

12-11-2020

Czytaj więcej