Wraz z nowym Prawem wodnym zmieniają się ceny za usługi wodne. Od 2018 roku zmodyfikowane zostaną także zasady naliczania opłat. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością zmiany polityki taryfowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Co to oznacza dla branży?

Przypomnijmy, iż różne stawki opłat środowiskowych uiszczane w związku z poborem wody dostarczanej na potrzeby poszczególnych grup odbiorców winny stanowić podstawę do wyodrębniania taryfowych grup odbiorców, a to w celu zapobieżenia finansowaniu skrośnemu (wyrok NSA z 5 lipca 2016 r. sygn. akt II GSK 1144/16).

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych

Aktualności

Po ponad roku od momentu opublikowania pierwszego projektu, Minister Klimatu i Środowiska...

17-01-2022

Czytaj więcej

Trudny rok 2021 za nami, oby kolejny był lepszy

Aktualności

Mija rok 2021. Nie był to rok dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej...

31-12-2021

Czytaj więcej

Zmiany przepisów branżowych na horyzoncie

Aktualności

22 grudnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod...

30-12-2021

Czytaj więcej