Korzystanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze środków unijnych jest bez wątpienia ogromnym przywilejem i szansą na zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jednak z uwagi na ostatnie orzecznictwo sądowe, dobrodziejstwo to może paradoksalnie okazać się dla branży sporym kłopotem.

Wyrokiem z 30 czerwca 2015 r. WSA we Wrocławiu (sygn. akt: II SA/Wr 220/15) w sposób jednoznaczny utrwalił swoją autorską linię orzeczniczą, dotyczącą zasad uwzględnienia w kalkulacji taryfowej amortyzacji od środków trwałych w części sfinansowanej z funduszy UE. W jej świetle, w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedsiębiorstwa wod-kan nie powinny uwzględniać amortyzacji od tej części wartości środków trwał (...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych

Aktualności

Po ponad roku od momentu opublikowania pierwszego projektu, Minister Klimatu i Środowiska...

17-01-2022

Czytaj więcej

Trudny rok 2021 za nami, oby kolejny był lepszy

Aktualności

Mija rok 2021. Nie był to rok dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej...

31-12-2021

Czytaj więcej

Zmiany przepisów branżowych na horyzoncie

Aktualności

22 grudnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod...

30-12-2021

Czytaj więcej