W sierpniu 2017 r. Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat prasowy na temat braku prawnych możliwości pobierania przez gminy od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 

W ocenie Prokuratury Krajowej, nakładanie na osoby ubiegające się o podłączenie do sieci tego obowiązku nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w.). Ponadto pobieranie opłat za przyłączenie do sieci narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP. Z przywołanego komunikatu wynika również, że prokuratorom na terenie całego kraju zlecono weryfikację uchwał rad gmin określających warunki podłączenia do sieci, w tym obowiązek ponoszenia opłat za przyłączenie. W efekcie po upływie (...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

Ostatnie wpisy

Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy

Analizy prawne

Przygotowując się do rozpoczęcia kolejnej kampanii taryfowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny rozpocząć pracę...

25-11-2020

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Aktualności

Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia...

13-11-2020

Czytaj więcej

Usługi hurtowe - podstawowe zasady

Analizy prawne

Hurt – tak w skrócie, a zarazem potocznie, określa się sytuację, w której...

12-11-2020

Czytaj więcej