Przewidziany w obowiązującym porządku prawnym szczególny, regulowany sposób kalkulacji cen i stawek opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne, a także wprowadzenie administracyjnej kontroli prawidłowości dokonywania tej kalkulacji służy realizacji dwóch celów. Z jednej strony jest wyrazem dbałości ustawodawcy o zapewnienie powszechnej dostępności przedmiotowych usług, czego gwarancję powinno dać utrzymywanie cen i stawek opłat na społecznie akceptowalnym poziomie. Z drugiej zaś strony przedmiotowe regulacje powinny zapewniać właściwą jakość i ciągłość świadczenia przedmiotowych usług, do czego w założeniu ma się przyczynić nakaz uwzględniania w niezbędnych przychodach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i przygotowywanych przez nie taryfach wszelkich celowych kosztów działalności.

(...)

Studia Prawa Publicznego Nr 1(5) / 2014 r.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej