Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4 czerwca 2013 r. opublikował na swojej stronie internetowej komunikat „Rynek usług wodociągowo-kanalizacyjnych”, opatrzony komentarzem  prezes Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel.

Z treści jednoznacznie wynika, iż: ochrona konkurencji i zbiorowych interesów konsumentów na rynkach lokalnych jest jednym z priorytetów UOKiK-u. Jednocześnie, zdaniem Urzędu, na rynkach tych istnieje wiele praktyk monopolistycznych, jak i antykonsumenckich. Jako przykłady takich działań wskazane zostały: obciążanie odbiorców usług kosztami budowy sieci oraz kosztami związanymi z naprawą wodomierzy, a także zwalnianie się w umowach przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odpowiedzialności za ciągłość świadczenia usług.

Zgodnie z przekazanymi przez Urząd informacjami, przez pierwsze pięć miesięcy 2013 r. wydano 23 decyzje dotyczące naruszenia przepisów przez przedsiębiorców działających na rynkach wodociągowo-kanalizacyjnych (16 z nich dotyczyło nadużywania pozycji dominującej, natomiast siedem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów). Obecnie trwają 74 postępowania, w tym 40 wyjaśniających.

Wedle oceny UOKiK-u: cieszy fakt, że przedsiębiorcy dobrowolnie zobowiązują się do zmiany kwestionowanych praktyk, bowiem w 15 spośród 23 przypadków gminy i przedsiębiorstwa dobrowolnie zobowiązały się do zaniechania kwestionowanych praktyk.

Czytając komunikat i komentarz prezesa, można stwierdzić, że jest to kwintesencja wzajemnych relacji branży wodociągowo-kanalizacyjnej i Urzędu.

(...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl 

Ostatnie wpisy

SZKOLENIE: Zawieranie i wykonywanie umów o zaopatrzenie w wodę…

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić...

21-09-2023

Czytaj więcej

SZKOLENIE: Problematyka przyłączy w świetle najnowszego orzecznictwa

Aktualności

Po siedmiu latach sporu Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 17 maja 2023...

14-09-2023

Czytaj więcej

Zasiedzenie służebności przesyłu - SN przełamuje linię orzeczniczą

Orzecznictwo

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 lutego 2023 r. stwierdził, że brak...

14-09-2023

Czytaj więcej