Pogląd Urzędu dotyczący zakresu inwestycji, które w związku z przyłączaniem nieruchomości do sieci obciążają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ewoluował, aby nabrać ostatecznie kształtu całkowicie sprzecznego z treścią i celem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Stanowisko UOKiK-u w dużym uproszczeniu sprowadza się do przyjęcia, iż wszystkie odcinki przewodów poza granicami nieruchomości odbiorców usług są sieciami odpowiednio wodociągowymi albo kanalizacyjnymi i w związku z tym budować i utrzymywać je powinny przedsiębiorstwa. Przyłączami są zatem tylko te odcinki, które znajdują się w obrębie nieruchomości odbiorców usług i tylko te powinny być przez nich finansowane.

Postawa przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w takich sprawach jest bardzo różna. Wiele z nich automatycznie akceptuje stanowisko UOKiK-u, jak np. jedno z przedsiębiorstw z woj. lubuskiego (decyzja Delegatury Wrocławskiej z 14 marca 2013 r. nr RWR 6/2013), które zobowiązało się do wyeliminowania praktyki zakwestionowanej przez Urząd nie tylko poprzez uznanie wszystkich odcinków przewodów aż do granicy nieruchomości odbiorcy usług za sieci odpowiednio wodociągowe i kanalizacyjne, ale nawet do wystąpienia do wszystkich gmin, w których przedsiębiorstwo to świadczy usługi, o zmianę treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, tak aby możliwe było odpłatne przekazywanie tych fragmentów przez inwestora na rzecz przedsiębiorstwa (sic!).

(...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl 

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej