Ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szereg obowiązków, w tym zwłaszcza na płaszczyźnie informacyjnej. Realizują je, niestety, tylko nieliczni. To zaś może niebawem wzbudzić zainteresowanie ze strony UOKiK-u.

Wspomniana ustawa weszła w życie 25 grudnia 2014 r. i stanowi efekt implementacji przez polskiego ustawodawcę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z 25 października 2011 r. Akt ten należy uznać nie tyle za rewolucyjny, co za idący o kolejny krok dalej w ramach ewoluowania i tak już znaczącej ochrony konsumentów. Nasz krajowy prawodawca niewątpliwie traktuje omawianą grupę podmiotów w sposób szczególny. Kompleksowa ocena takiego kierunku regulacji prawnych wymaga jednak odrębnych rozważań, wykraczających poza ramy niniejszej publikacji.

(...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej