Ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szereg obowiązków, w tym zwłaszcza na płaszczyźnie informacyjnej. Realizują je, niestety, tylko nieliczni. To zaś może niebawem wzbudzić zainteresowanie ze strony UOKiK-u.

Wspomniana ustawa weszła w życie 25 grudnia 2014 r. i stanowi efekt implementacji przez polskiego ustawodawcę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z 25 października 2011 r. Akt ten należy uznać nie tyle za rewolucyjny, co za idący o kolejny krok dalej w ramach ewoluowania i tak już znaczącej ochrony konsumentów. Nasz krajowy prawodawca niewątpliwie traktuje omawianą grupę podmiotów w sposób szczególny. Kompleksowa ocena takiego kierunku regulacji prawnych wymaga jednak odrębnych rozważań, wykraczających poza ramy niniejszej publikacji.

(...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych

Aktualności

Po ponad roku od momentu opublikowania pierwszego projektu, Minister Klimatu i Środowiska...

17-01-2022

Czytaj więcej

Trudny rok 2021 za nami, oby kolejny był lepszy

Aktualności

Mija rok 2021. Nie był to rok dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej...

31-12-2021

Czytaj więcej

Zmiany przepisów branżowych na horyzoncie

Aktualności

22 grudnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod...

30-12-2021

Czytaj więcej