WSA w Poznaniu w wyroku z 3 września 2015 r. (sygn. akt IV SA/Po 90/15) wyraził jednoznaczny pogląd w zakresie możliwości stosowania stawki opłaty abonamentowej jako instrumentu obciążania gmin przez przedsiębiorstwa wod-kan kosztami utrzymania i gotowości infrastruktury wodociągowej służącej dostarczaniu wody na cele przeciwpożarowe.

Stanowisko to budzi jednak wiele wątpliwości i nie wydaje się, aby przywołane orzeczenie zakończyło spór dotyczący tzw. utrzymania hydrantów.

Problematyka utrzymania infrastruktury wodociągowej służącej celom przeciwpożarowym od lat stanowi przedmiot ożywionej dyskusji wśród przedstawicieli doktryny.

(...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych

Aktualności

Po ponad roku od momentu opublikowania pierwszego projektu, Minister Klimatu i Środowiska...

17-01-2022

Czytaj więcej

Trudny rok 2021 za nami, oby kolejny był lepszy

Aktualności

Mija rok 2021. Nie był to rok dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej...

31-12-2021

Czytaj więcej

Zmiany przepisów branżowych na horyzoncie

Aktualności

22 grudnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod...

30-12-2021

Czytaj więcej