"Z uwagi na skragi składane do sądów administracyjnych od ostatecznych decyzji Wód Polskich w przedmiocie ustalenia opłat za usługi wodne za pobó wód, od początku lipca bieżącego roku publikowane są kolejne wyroku wojewódzkich sądów administracyjnych roztrzygające wątpliwości interpretacyjne na tle stosowania przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (...)"

Serwis Administracyjno-Samorząodowy nr 5 (262) 2018 r.

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych

Aktualności

Po ponad roku od momentu opublikowania pierwszego projektu, Minister Klimatu i Środowiska...

17-01-2022

Czytaj więcej

Trudny rok 2021 za nami, oby kolejny był lepszy

Aktualności

Mija rok 2021. Nie był to rok dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej...

31-12-2021

Czytaj więcej

Zmiany przepisów branżowych na horyzoncie

Aktualności

22 grudnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod...

30-12-2021

Czytaj więcej