"Do końca 2020 r. ilość pobranej wody na potrzeby wymiaru opłat zmiennych za usługi wodne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie ustalać na podstawie oświadczeń przedsiębiorstw wod-kan za poszczególne kwartały. W praktyce pojawia się problem, ponieważ przedsiębiorstwa swoje oświadczenia będą składać w oparciu o wskazania wodomierzy, które według Wód Polskich nie spełniają wymogów ustawy z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach."

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej