W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej - Samorząd i Administracja opublikowany został artykuł pt. "Brak prawidłowej publikacji całej taryfy może spowodować problemy dla firm wodociągowych" autorstwa redaktora naczelnego Jerzmanowski AQUA - mec. Łukasza Ciszewskiego.

Tekst stanowi omówienie potencjalnych problemów praktycznych, z jakimi mogą się mierzyć w przyszłości przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a wynikających z nieprawidłowej publikacji taryf przez część dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z nowa publikacją.

Ostatnie wpisy

Skutki podatkowe nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Sądy administracyjne potwierdzają, że ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu nie generuje u przedsiębiorców...

05-08-2020

Czytaj więcej

Taryfy a ceny i stawki opłat na pierwsze 18…

Analizy prawne

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią...

03-08-2020

Czytaj więcej

Cele poboru wody - kolejne wyroki sądów

Orzecznictwo

Spory dotyczące opłat zmiennych za usługi wodne – za pobór wód nie...

24-07-2020

Czytaj więcej