W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej - Samorząd i Administracja opublikowany został artykuł pt. "Brak prawidłowej publikacji całej taryfy może spowodować problemy dla firm wodociągowych" autorstwa redaktora naczelnego Jerzmanowski AQUA - mec. Łukasza Ciszewskiego.

Tekst stanowi omówienie potencjalnych problemów praktycznych, z jakimi mogą się mierzyć w przyszłości przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a wynikających z nieprawidłowej publikacji taryf przez część dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z nowa publikacją.

Ostatnie wpisy

Taryfowa udręka?

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r. (sygn...

03-07-2020

Czytaj więcej

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii - ostateczny termin…

Aktualności

W artykule pt. "Ustawa zamrażająca ceny energii po zmianach" informowaliśmy o podstawowych założeniach...

24-06-2020

Czytaj więcej

Webinarium: prawo wod-kan w praktyce

Aktualności

Jak zawierać i wykonywać umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?...

18-06-2020

Czytaj więcej