Budowa przydomowych przepompowni ścieków w niektórych przypadkach wiąże się z kosztem nawet kilkunastu tysięcy złotych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, co oczywiste, częstokroć nie chcą samodzielnie finansować takich inwestycji jako służących wyłącznie potrzebom indywidualnych odbiorców usług.

W związku z tym powstaje pytanie, czy obowiązujące przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią podstawę do nałożenia na odbiorców usług obowiązku poniesienia kosztów budowy przepompowni?

O problematyce przydomowych przepompowni ścieków w najnowszym wydaniu miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja pisze Jakub Pawłowskiego. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu pt. "Budowa i finansowanie przydomowych przepompowni ścieków".

Ostatnie wpisy

Taryfowa udręka?

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r. (sygn...

03-07-2020

Czytaj więcej

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii - ostateczny termin…

Aktualności

W artykule pt. "Ustawa zamrażająca ceny energii po zmianach" informowaliśmy o podstawowych założeniach...

24-06-2020

Czytaj więcej

Webinarium: prawo wod-kan w praktyce

Aktualności

Jak zawierać i wykonywać umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?...

18-06-2020

Czytaj więcej