Budowa przydomowych przepompowni ścieków w niektórych przypadkach wiąże się z kosztem nawet kilkunastu tysięcy złotych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, co oczywiste, częstokroć nie chcą samodzielnie finansować takich inwestycji jako służących wyłącznie potrzebom indywidualnych odbiorców usług.

W związku z tym powstaje pytanie, czy obowiązujące przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią podstawę do nałożenia na odbiorców usług obowiązku poniesienia kosztów budowy przepompowni?

O problematyce przydomowych przepompowni ścieków w najnowszym wydaniu miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja pisze Jakub Pawłowskiego. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu pt. "Budowa i finansowanie przydomowych przepompowni ścieków".

Ostatnie wpisy

Skutki podatkowe nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Sądy administracyjne potwierdzają, że ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu nie generuje u przedsiębiorców...

05-08-2020

Czytaj więcej

Taryfy a ceny i stawki opłat na pierwsze 18…

Analizy prawne

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią...

03-08-2020

Czytaj więcej

Cele poboru wody - kolejne wyroki sądów

Orzecznictwo

Spory dotyczące opłat zmiennych za usługi wodne – za pobór wód nie...

24-07-2020

Czytaj więcej