Ochrona sygnalistów w przedsiębiorstwach wod-kan

Analizy prawne

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa...

18-11-2021

Czytaj więcej

UODO: przedsiębiorstwa nie mogą przekazywać gminom danych o zużyciu…

Analizy prawne

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w opublikowanej niedawno opinii stwierdził, że nie...

16-11-2021

Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo – rekomendacje KPRM oraz nowelizacja przepisów

Aktualności

Minęły ponad 3 lata od momentu wejścia w życie ustawy z dnia...

04-11-2021

Czytaj więcej

UODO: zawarcie umowy bez kopiowania aktów notarialnych

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w majowym wydaniu newslettera dla inspektorów ochrony...

12-05-2021

Czytaj więcej

Posiadanie przyłącza - co to oznacza?

Analizy prawne

Czym jest posiadanie? Czy posiadanie, to inaczej własność? Wydawać by się mogło...

01-12-2020

Czytaj więcej

Usługi hurtowe - podstawowe zasady

Analizy prawne

Hurt – tak w skrócie, a zarazem potocznie, określa się sytuację, w której...

12-11-2020

Czytaj więcej

Przyłączenie do sieci - kto pokrywa koszty zasuwy?

Orzecznictwo

Praktyka obciążania odbiorców usług kosztami związanymi z przyłączeniem nieruchomości do sieci od...

26-10-2020

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w stanie zagrożenia epidemicznego

Aktualności

Podejmowane w ostatnim czasie działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa...

19-03-2020

Czytaj więcej

Obowiązek przeprowadzenia DPIA przez przedsiębiorstwa

Analizy prawne

Na początku bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił plan kontroli...

28-02-2020

Czytaj więcej

Sieci w drogach publicznych – nowelizacja przepisów

Aktualności

W dniu 13 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra...

23-09-2019

Czytaj więcej

Nowe PZP uchwalone przez Sejm

Aktualności

Na posiedzeniu w dniu 11 września 2019 roku Sejm uchwalił nowe Prawo...

12-09-2019

Czytaj więcej

Gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach turystycznych według NIK

Aktualności

W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w 17 gminach turystycznych...

01-07-2019

Czytaj więcej

Narodowy spis powszechny – obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Aktualności

W ostatnich dniach, wiele z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z całego kraju otrzymało od...

17-01-2019

Czytaj więcej

Nowa odsłona sporu o przyłącza?

Orzecznictwo

Zdaniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wybudowanie przez odbiorcę usług na własny...

10-01-2019

Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Analizy prawne

Cyberbezpieczeństwo – to nowe zagadnienie, z którym musi się zmierzyć branża wodociągowo-kanalizacyjna...

09-01-2019

Czytaj więcej

Czym mierzyć wodę?

Nasze publikacje

"Do końca 2020 r. ilość pobranej wody na potrzeby wymiaru opłat zmiennych...

09-01-2019

Czytaj więcej

Budowa i finansowanie przydomowych przepompowni ścieków

Nasze publikacje

"Budowa przydomowych przepompowni ścieków w niektórych przypadkach wiąże się z kosztem nawet...

20-12-2018

Czytaj więcej

Zaostrzenie wymogów dotyczących badań ścieków

Aktualności

5 grudnia 2018 r. zmianie uległ przepis nakładający na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek...

14-12-2018

Czytaj więcej

Kolejne wyroki w sprawie przyłączy korzystne dla branży

Orzecznictwo

Jak informowaliśmy niedawno w artykule pt. "Definicja przyłączy - sądy aprobują interpretację...

10-12-2018

Czytaj więcej

Definicja przyłączy - sądy aprobują interpretację Sądu Najwyższego

Orzecznictwo

Z wokandy nie znikają dalej spory związane z określeniem granic przestrzennych przyłączy...

03-12-2018

Czytaj więcej

Inspekcja ochrony środowiska weryfikuje prawidłowość badań ścieków

Aktualności

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wprowadzające do wód lub do...

15-11-2018

Czytaj więcej

Projekt nowych przepisów dotyczących statystyki publicznej

Aktualności

6 listopada 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych...

15-11-2018

Czytaj więcej

W mediach o nowelizacji Prawa wodnego

Aktualności

O kolejnym projekcie zmiany przepisów Prawa wodnego informowaliśmy obszernie w ostatnich dniach...

11-10-2018

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa wodnego przyjęta przez Radę Ministrów

Aktualności

29 maja 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy...

29-05-2018

Czytaj więcej

Zmiany w prawie na przestrzeni 15 lat - publikacja

Publikacje

W najnowszym wydaniu Miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja opublikowany został artykuł pt. "Zmiany w prawie...

06-05-2018

Czytaj więcej

Zmiany w prawie na przestrzeni 15 lat

Nasze publikacje

Ostatni czas to jednak okres niespotykanej dotąd skali aktywności oraz dynamiki legislacyjnej...

01-05-2018

Czytaj więcej

Konferencja branżowa w Brzegu

Aktualności

W dniu 14 lutego 2017 r. Maciej Łukaszewicz oraz Mateusz Faron -...

14-02-2018

Czytaj więcej

Nowy model rozstrzygania sporów przedsiębiorstwo – konsument

Nasze publikacje

Nowe regulacje dotyczące rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług weszły...

01-01-2018

Czytaj więcej

Prawo wodne opublikowane w Dzienniku Ustaw

Aktualności

W dniu 23 sierpnia 2017 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa...

24-08-2017

Czytaj więcej

advertiva