O sytuacji branży w Senacie

Aktualności

Skonsolidowana i mówiąca jednym, spójnym głosem branża wodociągowo-kanalizacyjna – taki obraz mogliśmy...

25-10-2022

Czytaj więcej

Sieci wodociągowe a wymagania ppoż - ważny wyrok dla…

Orzecznictwo

Nakazanie przez Straż Pożarną obowiązku doprowadzenia sieci wodociągowej do stanu zgodnego z...

08-08-2022

Czytaj więcej

Zmniejszenie naturalnej retencji - zmiany w przepisach

Aktualności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o inwestycjach w...

05-04-2022

Czytaj więcej

Kolejna nowelizacja Prawa wodnego w toku

Aktualności

17 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt...

28-08-2020

Czytaj więcej

Taryfy a ceny i stawki opłat na pierwsze 18…

Analizy prawne

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią...

03-08-2020

Czytaj więcej

Kolejna nowelizacja Prawa wodnego przed nami?

Aktualności

W listopadzie ubiegłego roku na łamach naszego bloga przedstawiliśmy analizę prawną dotyczącą...

14-07-2020

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa

Aktualności

Projektowane przepisy ustawy antykryzysowej przewidują obowiązek niezwłocznego poinformowania się wzajemnie przez strony...

26-03-2020

Czytaj więcej

Opłata podwyższona za brak pozwolenia a wniosek o nowe…

Orzecznictwo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dniu 7 stycznia 2020 r. wydał...

10-02-2020

Czytaj więcej

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków a pozwolenie wodnoprawne

Analizy prawne

Na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została zamieszczona informacja dotycząca wymogu...

05-11-2019

Czytaj więcej

Odprowadzanie wód a ich retencja

Orzecznictwo

Retencja wody to nie jej odprowadzanie, lecz czasowe zatrzymanie obiegu wody, czyli...

28-10-2019

Czytaj więcej

Ustalenie opłaty z określeniem elementów systemu kanalizacyjnego

Orzecznictwo

Czy decyzja ustalająca opłatę stałą za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powinna...

10-10-2019

Czytaj więcej

Rów melioracyjny elementem systemu kanalizacyjnego?

Orzecznictwo

Rów melioracyjny stanowi elementem otwartego systemu kanalizacji deszczowej - uznaje Wojewódzki Sąd...

11-09-2019

Czytaj więcej

Nowe PZP w Sejmie

Aktualności

W artykule z dnia 29 stycznia 2019 r. pt. "Nowe PZP -...

18-07-2019

Czytaj więcej

WSA: wskazania wodomierzy mogą służyć przy ustalaniu opłat za…

Orzecznictwo

Do pomiarów ilości pobranych wód nie powinny być stosowane wodomierze – takie...

22-05-2019

Czytaj więcej

Podłączenia do wody i ścieków jednolicie w całym kraju

Nasze publikacje

"Resort inwestycji postanowił ustawowo uregulować zasady wydawania warunków technicznych dla budowy przyłącza...

10-05-2019

Czytaj więcej

Kolejna wersja projektu nowelizacji Prawa wodnego

Aktualności

W dniu 1 lutego 2019 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej...

11-02-2019

Czytaj więcej

Sądy administracyjne potwierdzają kryteria rozróżnienia taryfowych grup odbiorców

Orzecznictwo

Pomimo tego, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w większości przypadków posiadają zatwierdzone taryfy dla...

08-02-2019

Czytaj więcej

Zmiany przepisów branżowych

Aktualności

Pokusić można się o stwierdzenie, że branża wodociągowo-kanalizacyjna zaczyna wręcz przyzwyczajać się...

28-01-2019

Czytaj więcej

Prawo wodne 2019: Korzystający z wód i odprowadzający ścieki…

Nasze publikacje

"Prawdziwe wyzwanie czeka w styczniu 2019 r. firmy korzystające z wód i...

04-01-2019

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą…

Nasze publikacje

Serial „Wody Polskie w ofensywie” trwa już niemal rok. Początkowo problemy zalewały...

02-11-2018

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą…

Publikacje

W dzisiejszym wydaniu Tygodnika Gazety Prawnej - dodatku do Dziennika Gazety Prawnej...

02-11-2018

Czytaj więcej

Relacje branży z regulatorem – pierwsze doświadczenia

Nasze publikacje

W świetle statystyk opublikowanych w połowie września br. przez PGW Wody Polskie...

16-10-2018

Czytaj więcej

W mediach o nowelizacji Prawa wodnego

Aktualności

O kolejnym projekcie zmiany przepisów Prawa wodnego informowaliśmy obszernie w ostatnich dniach...

11-10-2018

Czytaj więcej

Kolejna nowelizacja Prawa wodnego przed nami?

Aktualności

Ustawodawca zamierza postawić jednak na fiskalizm przy poborze opłat za usługi wodne...

05-10-2018

Czytaj więcej

Zmiana definicji ścieków – kolejne problemy praktyczne?

Aktualności

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowiązuje już ponad...

27-09-2018

Czytaj więcej

Uzasadnienie odmowy zatwierdzenia taryf w ocenie NSA

Orzecznictwo

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o...

08-06-2018

Czytaj więcej

Rozporządzenie taryfowe: jednak ścieżka cenowa?

Analizy prawne

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia taryfowego z dnia...

26-02-2018

Czytaj więcej

Nowy model rozstrzygania sporów przedsiębiorstwo – konsument

Nasze publikacje

Nowe regulacje dotyczące rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług weszły...

01-01-2018

Czytaj więcej

advertiva