Stała obsługa prawna

Bieżące i doraźne wsparcie prawne we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Czytaj więcej

Taryfy

Opracowywanie i weryfikacja taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Czytaj więcej

Regulaminy, umowy i wzorce umowne

Opracowywanie i weryfikacja dokumentów kluczowych dla działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Czytaj więcej

UOKIK i postępowania antymonopolowe

Analiza wzorców umów i praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa, reprezentacja przed UOKiK i Sądem Antymonopolowym

Czytaj więcej

Roszczenia dotyczące urządzeń przesyłowych

Udział w negocjacjach przedsądowych i zastępstwo procesowe

Czytaj więcej

Procesy inwestycyjne i zamówienia publiczne

Obsługa postępowań o zamówienia publiczne, negocjowanie i opracowywanie kontraktów, reprezentacja przed KIO

Czytaj więcej

Rozwój obszarowy

Opracowywanie koncepcji rozwoju, udział w transakcjach

Czytaj więcej

Wyceny urządzeń

Kompleksowe wsparcie rzeczoznawcze - wyceny udziałów, przedsiębiorstw, nieruchomości, urządzeń, służebności, roszczeń itp.

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne

Sporządzanie ekspertyz, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, pozyskiwanie pozwoleń

Czytaj więcej