Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w warunkach monopolu naturalnego, znajdują się pod szczególnym nadzorem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradzając branży w zakresie prawa antymonopolowego, oferujemy m. in.:

  • analizowanie wzorców umówi praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa w kontekści przepisów antymonpolowych,
  • reprezentacja przedsiębiorstw podejrzanych o stosowanie praktyk monopolistycznych w sprawach toczących się przed Prezesem UOKiK i przed Sądem Antymonopolowym w Warszawie,
  • analizowanie dopuszczalności konsolidacji przedsiębiorstw w świetle przepisów antymonopolowych.

Super User