Opracowujemy i weryfikujemy:

  • regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  • wzorce umów na dostawę wody i odbiór ścieków (z odbiorcami indywidualnymi, w budynkach wielolokalowych, z dostawcami ścieków przemysłowych itp.),
  • ogólne warunki umów,
  • umowy hurtowej dostawy wody i hurtowego odbioru ścieków.

Opracowywana dokumentacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo UOKiK i SOKiK.

Super User