Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" datowaną na maj 2023 r. Zmiany w wytycznych są niezwykle istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zwłaszcza tych, które opracowują obecnie wnioski o skrócenie aktualnych taryf oraz zatwierdzenie nowych bądź będą niebawem składać standardowe wnioski o zatwierdzenie taryf.

Przypomnijmy, przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, umożliwiają przy planowaniu niezbędnych przychodów stosować wskaźniki makroekonomiczne. Są nimi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. 

Zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi wskaźniki kształtowały się następująco:

  1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych:  13,5% (2022), 9,8% (2023). 4,8% (2024), 3,1% (2025), 2,5% (2026),
  2.  wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu: 23,7% (2022), 13,2% (2023). 4,9% (2024), 3,1% (2025), 2,4% (2026).

Ministerstwo Finansów dokonało aktualizacji dokumentu i w dniu 2 maja br. opublikowało nową wersję. W jej świetle aktualne wskaźniki kształtują się nastepująco:

  1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych:  14,4% (2022), 12,0% (2023), 6,5% (2024), 3,9% (2025), 3,1% (2026),
  2. wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu: 22,4% (2022), 7,8% (2023). 5,0% (2024), 3,3% (2025), 3,0% (2026).

Cały dokumenty wytycznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej