Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" datowaną na maj 2023 r. Zmiany w wytycznych są niezwykle istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zwłaszcza tych, które opracowują obecnie wnioski o skrócenie aktualnych taryf oraz zatwierdzenie nowych bądź będą niebawem składać standardowe wnioski o zatwierdzenie taryf.

Przypomnijmy, przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, umożliwiają przy planowaniu niezbędnych przychodów stosować wskaźniki makroekonomiczne. Są nimi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. 

Zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi wskaźniki kształtowały się następująco:

  1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych:  13,5% (2022), 9,8% (2023). 4,8% (2024), 3,1% (2025), 2,5% (2026),
  2.  wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu: 23,7% (2022), 13,2% (2023). 4,9% (2024), 3,1% (2025), 2,4% (2026).

Ministerstwo Finansów dokonało aktualizacji dokumentu i w dniu 2 maja br. opublikowało nową wersję. W jej świetle aktualne wskaźniki kształtują się nastepująco:

  1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych:  14,4% (2022), 12,0% (2023), 6,5% (2024), 3,9% (2025), 3,1% (2026),
  2. wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu: 22,4% (2022), 7,8% (2023). 5,0% (2024), 3,3% (2025), 3,0% (2026).

Cały dokumenty wytycznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna

Ostatnie wpisy

Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan

Analizy prawne

Do końca kwietnia wszystkie gminy zobowiązane są do złożenia, po raz pierwszy...

05-04-2024

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym

Orzecznictwo

Zakład budżetowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli...

28-03-2024

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne - nowe wzory oświadczeń

Aktualności

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

21-03-2024

Czytaj więcej