W dniu 16 kwietnia 2024 r., na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pojawiły się raporty dotyczące warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla lat 2018-2022 na obszarach poszczególnych Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej. 

Zgodnie z art. 27a ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do zadań organu regulacyjnego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy m.in. sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Autorzy wskazują, że celem raportów jest przeprowadzenie szczegółowej, wielowymiarowej analizy technicznej infrastruktury i działalności wodno-ściekowej, uwzględniając zarówno osiągnięcia, jak i wyzwania sektora. Dzięki współpracy wielu specjalistów, opublikowane w ostatnich dniach raporty dostarczają informacji technicznych, które w opinii ich autorów stanowią źródło wiedzy dla dalszego rozwoju i doskonalenia sektora.

Publikacja regulatora skupia się w głównej mierze na analizie ankiet, przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na terenie objętych raportami. Przeprowadzone badania skupiały się na strukturze materiałowej oraz wiekowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W raportach odnaleźć można techniczne aspekty działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Poprzez analizę porównawczą zgromadzonych wskaźników pod lupę wzięte zostały takie czynniki jak awaryjność sieci, przyrost nowej infrastruktury czy energochłonność procesu odbioru i oczyszczania ścieków. 

W podsumowaniu, twórcy raportów formułują wnioski i nakreślają perspektywy dla rozwoju sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce – szczególny nacisk został położony na zrównoważony rozwój branży oraz możliwość wprowadzenia innowacji technologicznych, mogących przyczynić się do wzrostu wydajności i jakości świadczonych usług. 

Niewątpliwie analiza ostatnich lat, wyjątkowo wymagających dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce, stanowi ciekawy punkt wyjścia do dalszych rozważań nad rozwojem sektora. Warto zatem sięgnąć po omawianą publikację, choćby po to, by skonfrontować perspektywę organu regulacyjnego z rzeczywistością, w której przyszło działać przedsiębiorcom. 

Choć raport skupia się w głównej mierze na aspektach technicznych, może stanowić cenne źródło informacji dla przedsiębiorstw. W odniesieniu jednak do problematyki szeroko rozumianych warunków prowadzenia działalności, niewątpliwie konieczne jest jego rozszerzenie w kolejnych wydaniach o inne obszary, zwłaszcza związane z sytuacją finansową firm wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przy okazji opublikowanych raportów warto również odnotować, że już w 2017 r. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy we współpracy z firmą Abrys przygotowały cykl raportów prawnych o ówczesnych problemach i wyzwaniach branży. Raporty opublikowane zostały w ramach miesięcznika "Wodociągi-Kanalizacja".

            

Zofia Jankiewicz

z.jankiewicz@jerzmanowski.pl

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej