Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. - wydawca Jerzmanowski AQUA, jako podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową, działając w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie, zgłosiła w dniu 12 października 2018 r. do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC142).

O projekcie zmiany przepisów Prawa wodnego informowaliśmy obszernie w ostatnim czasie w tekstach pt. "Kolejna nowelizacja Prawa wodnego przed nami?" oraz "Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia do Wód Polskich?".

Poniżej prezentujemy pełną treść pisma skierowanego w toku konsultacji publicznych projektu ustawy.

SKMBT C22018101211450 1

SKMBT C22018101211450 2

SKMBT C22018101211450 3

SKMBT C22018101211450 4

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej