1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 819 dopiero w dniu 30 kwietnia 2019 r., a więc dzień przed jego wejściem w życie (link do rozporządzenia).

Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).

Rozporządzenie ustala wzory następujących dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

  1. wzór karty przekazania odpadów;
  2. wzór karty ewidencji odpadów;
  3. wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;
  4. wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
  5. wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  6. wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wejście w życie nowego rozporządzenia oznacza, że od dnia 1 maja 2019 r. należy stosować już nowe wzory dokumentów określony jego przepisami.

Ostatnie wpisy

Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy

Analizy prawne

Przygotowując się do rozpoczęcia kolejnej kampanii taryfowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny rozpocząć pracę...

25-11-2020

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Aktualności

Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia...

13-11-2020

Czytaj więcej

Usługi hurtowe - podstawowe zasady

Analizy prawne

Hurt – tak w skrócie, a zarazem potocznie, określa się sytuację, w której...

12-11-2020

Czytaj więcej