1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 819 dopiero w dniu 30 kwietnia 2019 r., a więc dzień przed jego wejściem w życie (link do rozporządzenia).

Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).

Rozporządzenie ustala wzory następujących dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

  1. wzór karty przekazania odpadów;
  2. wzór karty ewidencji odpadów;
  3. wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;
  4. wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
  5. wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  6. wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wejście w życie nowego rozporządzenia oznacza, że od dnia 1 maja 2019 r. należy stosować już nowe wzory dokumentów określony jego przepisami.

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej