1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 819 dopiero w dniu 30 kwietnia 2019 r., a więc dzień przed jego wejściem w życie (link do rozporządzenia).

Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).

Rozporządzenie ustala wzory następujących dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

  1. wzór karty przekazania odpadów;
  2. wzór karty ewidencji odpadów;
  3. wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;
  4. wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
  5. wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  6. wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wejście w życie nowego rozporządzenia oznacza, że od dnia 1 maja 2019 r. należy stosować już nowe wzory dokumentów określony jego przepisami.

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej