1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 819 dopiero w dniu 30 kwietnia 2019 r., a więc dzień przed jego wejściem w życie (link do rozporządzenia).

Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).

Rozporządzenie ustala wzory następujących dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

  1. wzór karty przekazania odpadów;
  2. wzór karty ewidencji odpadów;
  3. wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;
  4. wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
  5. wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  6. wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wejście w życie nowego rozporządzenia oznacza, że od dnia 1 maja 2019 r. należy stosować już nowe wzory dokumentów określony jego przepisami.

Ostatnie wpisy

Ocena wniosków taryfowych a realizacja KPOŚK

Analizy prawne

Polska ma ponad pięcioletnie opóźnienie we wdrożeniu unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków...

08-06-2021

Czytaj więcej

Możliwość dochodzenia nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne

Orzecznictwo

W zeszłym roku informowaliśmy o wyroku WSA w Krakowie, w którym to...

07-06-2021

Czytaj więcej

Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe…

Publikacje

W najnowszym numerze miesięcznika "Samorząd Terytorialny" wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pojawił się...

02-06-2021

Czytaj więcej