Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić Państwa, w dniach 18-19 kwietnia 2023 r., do Poznania na dwudniowe szkolenie poświęcone kompleksowemu przygotowywaniu i procedowaniu wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wniosków o skrócenie czasu obowiązywania taryf. 

 

W trakcie wydarzenia przedstawimy nasze doświadczenia z ponad 120 projektów taryfowych, w których uczestniczyliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch lat, kalkulując wnioski, dbając o ich poprawność formalną, reprezentując przedsiębiorstwa przed organami regulacyjnymi i Prezesem Wód Polskich  oraz w sporach z nimi przed sądem administracyjnym. Postaramy się przekazać wszelkie praktyczne wskazówki, które pomogą Państwu przygotowywać wnioski, z uwzględnieniem wymagań poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. 

Wydarzenie poprowadzi zespół prawników z naszej Kancelarii. Wierzymy, że poza szkoleniową formą, spotkanie stanie się również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program szkolenia.

 1. Wniosek taryfowy - zagadnienia podstawowe 
  1. Obowiązkowe elementy wniosku taryfowego.
  2. Załączniki do wniosku taryfowego – czego wymagają przepisy i dlaczego wniosek należy dodatkowo uzasadnić i udokumentować?
  3. Strony postępowania taryfowego, ich prawa oraz rola.
  4. Zasady składania wniosków przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie wielu gmin – jeden czy wiele wniosków – właściwy organ regulacyjny - jakie ryzyka niosą ze sobą nieprawidłowości w ustalaniu stron postępowania?
  5. Data złożenia wniosku taryfowego. 
  6. Norma art. 24g uzzw i jej praktyczne zastosowanie. 
 1. Podział odbiorców na grupy taryfowe akceptowany w praktyce działania organów regulacyjnych
  1. Rodzaj i struktura taryf – pojęcie.
  2. Definicja taryfowej grupy odbiorców. 
  3. Rodzaje cen i stawek opłat i ich wpływ na wyodrębnianie grup. 
  4. Podstawy różnicowania ceny wody. 
  5. Podstawy różnicowania ceny ścieków. 
  6. Wyodrębnianie grup na podstawie stawek opłaty abonamentowej – obligatoryjne kryteria wyodrębnienia, sposób kalkulacji i różnicowania stawek opłaty.
  7. Grupa ppoż – wyodrębnienie kosztów, kalkulacja ceny i opłaty abonamentowej. 
 1. Konstrukcja wniosku taryfowego 
  1. Identyfikacja kosztów taryfowych i sposób wyłączenia kosztów innych działalności prowadzonych przez przedsiębiorstwo.
  2. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej a wymogi taryfowe.
  3. Rozdział kosztów taryfowych – koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty alokowane do kalkulacji cen i stawek opłat.
  4. Okres obrachunkowy – sposób ustalania, analiza danych.
  5. Okres bazowy – jak zaplanować koszty będące podstawą do ustalenia niezbędnych przychodów. 
  6. Planowanie wielkości sprzedaży i liczby odbiorców usług
  7. Zasady identyfikacji taryfowych kosztów rodzajowych i ich planowania oraz ustalanie niezbędnych przychodów – zmiany warunków ekonomicznych a wzrosty wskaźnikowe.
  8. Planowanie poszczególnych rodzajów kosztów – jak planować m.in. amortyzację, podatek od nieruchomości i inne daniny (opłaty) publiczne, energię, wynagrodzenia, koszty usług obcych i materiałów, koszty kredytów i pożyczek, opłaty za usługi wodne – omówienie reguł, analiza konkretnych przykładów i najczęstszych błędów.
  9. Szczególne przypadki planowania kosztów – nieodpłatne korzystanie z infrastruktury, dzierżawa urządzeń, koszty w przedsiębiorstwach świadczących usługi na terenie wielu gmin.
  10. Marża zysku – sposób obliczenia i planowania, dopuszczalna wysokość i jej uzasadnienie.
  11. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych – sposób kalkulacji, problemy praktyczne.
  12. Tabele A-I – sposób uzupełniania i prezentacji danych oraz tabele dodatkowe – przykłady rozwiązań uzupełniających dane z tabel A-H.
  13. Przygotowanie treści projektu taryf i uzasadnienia – omówienie poszczególnych części dokumentów, uwagi praktyczne i wskazówki co do prezentowanych treści.
 1. Praktyka poszczególnych organów regulacyjnych, najczęstsze pytania i zarzuty w stosunku do wniosków przedsiębiorstw i praktyczne zasady udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień i informacji
 1. 45 dniowy termin na wydanie decyzji taryfowej
  1. Sposób obliczania terminu w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych – określenie początku biegu terminu, jego przerwanie wskutek działań organu regulacyjnego (wezwania do uzupełnienia, zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy).
  2. Skutki bezskutecznego upływu terminu – wejście taryf w życie z mocy prawa, obowiązek ogłoszenia taryf.
  3. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy taryfowej i w razie odmowy jego wydania potencjalne sankcje za stosowanie nowych taryf (czy są to taryfy nie przedstawione do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu w świetle art. 29 ust. 1 pkt 1 uzzw). 
 1. Procedura odwoławcza i sądowoadministracyjna w sprawach taryfowych
  1. Rodzaje rozstrzygnięć organu regulacyjnego i warianty reakcji na nie przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego:
   • decyzja zatwierdzająca taryfy – publikacja taryf, 
   • decyzja odmawiająca zatwierdzenia taryf - odwołanie od decyzji odmownej bądź poprawa wniosku, 
   • bezczynność organu - wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy.
  2. Rodzaje rozstrzygnięć organu II instancji (Prezesa Wód Polskich) po wniesieniu odwołania:
   • uchylenie decyzji organu regulacyjnego i zatwierdzenie taryfy,
   • podtrzymanie decyzji organu regulacyjnego o odmowie zatwierdzenia taryfy,
   • uchylenie decyzji organu regulacyjnego i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpatrzenia.
  3. Rodzaje rozstrzygnięć organu II instancji (Prezesa Wód Polskich) po wniesieniu zażalenia na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy:
   • wydanie zaświadczenia,
   • podtrzymanie wcześniejszego rozstrzygnięcia organu regulacyjnego.
  4. Możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć Prezesa Wód Polskich wskazanych w pkt. b i c do sądu administracyjnego – kiedy skarga a kiedy sprzeciw? Zakres i skutki zastosowania poszczególnych środków zaskarżenia. 
  5. Doświadczenia praktyczne Kancelarii w postępowaniach odwoławczych i sądowo-administracyjnych. 
 1. Skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
  1. Kształt wniosku o skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf.
  2. Odpowiednie stosowanie do wniosku skróceniowego art. 24b–24e i art. 24f ust. uzzw.
  3. Podstawy wniosku skróceniowego – rodzaje i charakter zdarzeń uzasadniających taki wniosek w świetle stanowiska organów regulacyjnych i sądów administracyjnych. 
  4. Sposób kalkulacji nowych taryf, które mają obowiązywać w kolejnych 3 latach – właściwy okres obrachunkowy, przyjmowane wskaźniki makroekonomiczne, relacja kosztów przyjmowanych do nowego wnioskutaryfowego i tych ujętych w kalkulacji taryf skracanych. 
  5. Możliwość umorzenia postępowania skróceniowego w związku z upływem okresu obowiązywania skracanej taryfy.
 1. Problematyka odszkodowań za działania lub zaniechania organów władzy publicznej na przykładzie postępowań taryfowych – dochodzenie roszczeń w związku z odmową zatwierdzenia taryf lub odmową skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin: 18-19 kwietnia 2023 r.

Miejsce: Grand Royal Hotel, ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań 

Koszt udziału w szkoleniu:

 • dla przedsiębiorstw mających zawartą umowę stałej obsługi z Kancelarią: 1000 zł netto od osoby(w przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch osób, trzecia i każda kolejna: 800 zł netto od osoby)
 • pozostali uczestnicy: 1200 zł netto od osoby(w przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch osób, trzecia i każda kolejna: 1000 zł netto od osoby)

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały ze szkolenia, obiad w każdym dniu szkolenia, poczęstunek w ramach przerw kawowych i kolację na zakończenie pierwszego dnia szkolenia. 

Cena nie obejmuje noclegu w hotelu! Uczestnicy naszego szkolenia mogą jednak skorzystać z promocyjnej oferty noclegowej w Grand Royal Hotel Poznań na hasło "taryfy". UWAGA! Ze względu na wyczerpanie się dostępnych miejsc noclegowych w Grand Royal Hotel Poznań, zapraszamy Państwa do rezerwowania noclegów (z wykorzystaniem hasła "taryfy") w Hotelu Moderno Poznań (szczegółówe informacje i lokalizacja hotelu) - tel.: +48 61 664 66 66, +48 506 815 335.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 618521278

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

 

Ostatnie wpisy

SZKOLENIE ONLINE: Praktyczne aspekty przygotowania oraz procedowania wniosków o…

Aktualności

Odpowiadając na duże zainteresowanie i liczne zapytania w zakresie oferty szkoleniowej, Kancelaria...

30-05-2023

Czytaj więcej

Umowy: zarządca w budynku wielolokalowym - czyli kto?

Analizy prawne

Choć może wydawać się, że zawieranie umów na dostarczanie wody lub odprowadzanie...

29-05-2023

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE: Działalność w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych…

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić...

26-05-2023

Czytaj więcej