Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Zmniejszenie naturalnej retencji - zmiany w przepisach

Aktualności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o inwestycjach w...

05-04-2022

Czytaj więcej

Groźba kar dla Polski za brak realizacji dyrektywy ściekowej?

Aktualności

Polska ma ponad pięcioletnie opóźnienie we wdrożeniu unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych...

09-02-2022

Czytaj więcej

Minimalny podatek dochodowy w spółkach komunalnych

Aktualności

Polski Ład wprowadza wiele nowych rozwiązań, wśród których na szczególną uwagę zasługuje...

08-02-2022

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych

Aktualności

Po ponad roku od momentu opublikowania pierwszego projektu, Minister Klimatu i Środowiska...

17-01-2022

Czytaj więcej

Trudny rok 2021 za nami, oby kolejny był lepszy

Aktualności

Mija rok 2021. Nie był to rok dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej...

31-12-2021

Czytaj więcej

Zmiany przepisów branżowych na horyzoncie

Aktualności

22 grudnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod...

30-12-2021

Czytaj więcej

Projektowane zmiany KSH istotne dla spółek wod-kan

Aktualności

1 października 2021 roku odbyło się pierwsze czytanie przygotowywanej od miesięcy nowelizacji...

15-12-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: Nowy Ład w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. pragnie zaprosić Państwa...

18-11-2021

Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo – rekomendacje KPRM oraz nowelizacja przepisów

Aktualności

Minęły ponad 3 lata od momentu wejścia w życie ustawy z dnia...

04-11-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej

Taryfy: aktualizacja wskaźników makroekonomicznych

Aktualności

31 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników...

07-09-2021

Czytaj więcej

Ścieki przemysłowe – istotne zmiany w Prawie wodnym

Aktualności

Nie tylko zgoda przedsiębiorstwa, ale również umowa na odprowadzanie ścieków przemysłowych będzie...

31-08-2021

Czytaj więcej

Plany nowelizacji ustawy branżowej ważne dla przedsiębiorstw obsługujących teren…

Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada kolejne zmiany przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001...

09-08-2021

Czytaj więcej

Podatki: zmiany w obowiązku stosowania oznaczenia TP oraz MPP…

Aktualności

Znowelizowane przepisy ograniczyły zakres danych zawartych w ewidencji podatku VAT. Dla spółek...

02-08-2021

Czytaj więcej

Coraz mniej czasu na zmianę regulaminów

Aktualności

Przypominamy, że tylko do 19 września 2021 r. rady gmin mają czas...

25-05-2021

Czytaj więcej

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia w spółkach komunalnych…

Aktualności

W związku ze zbliżającymi się terminami Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń, chcielibyśmy...

13-05-2021

Czytaj więcej

UODO: zawarcie umowy bez kopiowania aktów notarialnych

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w majowym wydaniu newslettera dla inspektorów ochrony...

12-05-2021

Czytaj więcej

Zmiany w rozporządzeniu taryfowym opublikowane

Aktualności

Pod koniec stycznia br. w artykule pt. „Nowy projekt zmian rozporządzenia taryfowego”...

31-03-2021

Czytaj więcej

Taryfy: nowelizacja ustawy branżowej?

Aktualności

Trwają nadal prace nad zmianami do rozporządzenia taryfowego, o czym informowaliśmy w...

15-03-2021

Czytaj więcej

Rolnicy w BDO - koniec wątpliwości?

Aktualności

Nie ustają wątpliwości co do konieczności wpisu do rejestru BDO rolników stosujących...

04-03-2021

Czytaj więcej

Nowy projekt zmian rozporządzenia taryfowego

Aktualności

Z końcem ubiegłego roku w artykule pt. „Projekt zmian w rozporządzeniu taryfowym”...

26-01-2021

Czytaj więcej

Umowa o dzieło - obowiązek informowania ZUS

Aktualności

Nowy rok to niestety szereg dodatkowych obowiązków ciążących również na przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych...

05-01-2021

Czytaj więcej

Projekt zmian w rozporządzeniu taryfowym!

Aktualności

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w...

22-12-2020

Czytaj więcej

Praca zdalna na kwarantannie

Aktualności

Czas pandemii to okres wymagający nierzadko szczególnych i wyjątkowych rozwiązań prawnych. Takie...

09-12-2020

Czytaj więcej

Komunalne osady ściekowe - projekt zmian w przepisach

Aktualności

26 listopada 2020 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt...

30-11-2020

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Aktualności

Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia...

13-11-2020

Czytaj więcej

Praca zdalna również w spółkach komunalnych?

Aktualności

Czy spółki komunalne, w tym spółki będące przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, są zobowiązane do...

04-11-2020

Czytaj więcej

Webinarium: nowe wnioski taryfowe

Aktualności

  Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k...

13-10-2020

Czytaj więcej

Nowy JPK VAT – nowe obowiązki i problemy z…

Aktualności

Od dnia 1 października 2020 r. na podatnikach ciążyć będą nowe obowiązki...

29-09-2020

Czytaj więcej

Konferencja: wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Aktualności

W dniach 6-8 października br. odbędzie się 15. Konferencja pt. "Wody opadowe...

24-09-2020

Czytaj więcej

Wyznaczanie aglomeracji - poradnik dla samorządów

Aktualności

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej apeluje o podjęcie wszelkich możliwych działań, których...

23-09-2020

Czytaj więcej

JPK w BDO coraz bliżej

Aktualności

W marcu tego roku w artykule „Kolejne zmiany w BDO?” informowaliśmy o...

21-09-2020

Czytaj więcej

Kolejna nowelizacja Prawa wodnego w toku

Aktualności

17 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt...

28-08-2020

Czytaj więcej

Numer rejestrowy BDO - kto, kiedy i gdzie musi…

Aktualności

Pomimo dość jasnych i jednoznacznych przepisów ustawy o odpadach w tym zakresie...

21-07-2020

Czytaj więcej

Dostępność cyfrowa stron internetowych

Aktualności

23 września 2020 roku podmioty publiczne (w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego...

16-07-2020

Czytaj więcej

Kolejna nowelizacja Prawa wodnego przed nami?

Aktualności

W listopadzie ubiegłego roku na łamach naszego bloga przedstawiliśmy analizę prawną dotyczącą...

14-07-2020

Czytaj więcej

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych - ostateczny termin

Aktualności

13 lipca br. upływa termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do rejestru przez...

06-07-2020

Czytaj więcej

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii - ostateczny termin…

Aktualności

W artykule pt. "Ustawa zamrażająca ceny energii po zmianach" informowaliśmy o podstawowych założeniach...

24-06-2020

Czytaj więcej

Webinarium: prawo wod-kan w praktyce

Aktualności

Jak zawierać i wykonywać umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?...

18-06-2020

Czytaj więcej

Środki z ARM a przychód podatkowy przedsiębiorstwa

Aktualności

Rezerwy strategiczne mogą być udostępniane nieodpłatnie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa...

16-06-2020

Czytaj więcej

Ministerstwo Klimatu: brak obowiązku wpisu rolników do BDO

Aktualności

Od samego początku funkcjonowania rejestru BDO w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej...

03-06-2020

Czytaj więcej

UOKiK przygląda się branży odpadowej i proponuje zmiany

Aktualności

Duża część sektora zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych to spółki gminne...

26-05-2020

Czytaj więcej

Spółki komunalne skorzystają z tarczy PFR dla MŚP?

Aktualności

W dniu 27 kwietnia 2020 r. program określany jako Tarcza Finansowa PFR...

19-05-2020

Czytaj więcej

Rolnicy w BDO - petycja w Sejmie

Aktualności

Od momentu wprowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadowej (tj. od dnia 1...

18-05-2020

Czytaj więcej

Rolnicy jednak z wpisem do BDO?

Aktualności

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wniosek rolnika o wpis do rejestru BDO, choć...

30-04-2020

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa: zwolnienie ze składek ZUS

Aktualności

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w...

24-04-2020

Czytaj więcej

Odroczenie legalizacji ponownej - wzór wniosku

Aktualności

Na stronach internetowych poszczególnych Okręgowych Urzędów Miar opublikowany został wzór wniosku o odroczenie...

23-04-2020

Czytaj więcej

Spółki komunalne i samorządy skorzystają z tarczy antykryzysowej?

Aktualności

  Pierwotne wsparcie rządu dla gospodarki przyjęte zostało z rozczarowaniem. Propozycje zawarte w...

20-04-2020

Czytaj więcej

Środki ochrony i higieny osobistej dla przedsiębiorstw z ARM

Aktualności

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą ubiegać się o zwolnienie środków ochrony i higieny osobistej...

09-04-2020

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa: realizacja umów w sprawie zamówień publicznych

Aktualności

Niespodziewane i dolegliwe zakłócenia funkcjonowania większości gałęzi gospodarki na skutek epidemii COVID-19...

02-04-2020

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa: analiza wybranych obowiązków pracowników i pracodawców

Aktualności

Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o...

01-04-2020

Czytaj więcej

Łukasz Ciszewski: tarcza antykryzysowa dla spółek komunalnych

Aktualności

Tarcza antykryzysowa dla spółek komunalnych. Jak przetrwać epidemię? Mec. Łukasz Ciszewski - redaktor...

31-03-2020

Czytaj więcej

Branżowe regulacje tarczy antykryzysowej

Aktualności

28 marca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach...

30-03-2020

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa

Aktualności

Projektowane przepisy ustawy antykryzysowej przewidują obowiązek niezwłocznego poinformowania się wzajemnie przez strony...

26-03-2020

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w stanie zagrożenia epidemicznego

Aktualności

Podejmowane w ostatnim czasie działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa...

19-03-2020

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w BDO?

Aktualności

W Ministerstwie Rozwoju trwają obecnie prace nad powiązaniem rejestru BDO z bazą...

10-03-2020

Czytaj więcej

Nowe wymagania przeciwpożarowe w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania…

Aktualności

Dzień 5 marca 2020 r. to termin, do którego podmioty posiadające decyzje...

03-03-2020

Czytaj więcej

Zmiany decyzji odpadowych - objaśnienia Ministerstwa Klimatu

Aktualności

5 marca 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o zmianę uzyskanych...

25-02-2020

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych – nowelizacja czeka na podpis Prezydenta

Aktualności

13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo...

18-02-2020

Czytaj więcej

Cele poboru wody - kolejne interpretacje Wód Polskich

Aktualności

Nie słabną kontrowersje wokół zasad ponoszenia przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne opłat...

07-02-2020

Czytaj więcej

BDO do końca czerwca 2020 r. również w wersji…

Aktualności

Dnia 30 stycznia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją...

31-01-2020

Czytaj więcej

Szkolenia: BDO - praktyczne problemy funkcjonowania systemu

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. pragnie serdecznie zaprosić...

20-01-2020

Czytaj więcej

Zdalne odczytywanie wodomierzy pod lupą UODO

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli w roku 2020. Wśród...

20-01-2020

Czytaj więcej

Wody Polskie gromadzą kolejne dane branżowe

Aktualności

W ostatnich dniach do wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wpłynęły drogą elektroniczną (e-mail) wezwania...

09-01-2020

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych - nowelizacja przyjęta przez Rząd

Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw...

07-11-2019

Czytaj więcej

FDWP: szkolenie branżowe - zaproszenie

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz Forum Dyskusyjne...

31-10-2019

Czytaj więcej

Firmy wod-kan w sferze gospodarki odpadami

Aktualności

Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzi albo zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w sferze odbioru...

17-10-2019

Czytaj więcej

Beneficjent rzeczywisty w spółce gminnej?

Aktualności

Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa...

14-10-2019

Czytaj więcej

Dodatek stażowy wyłączony z wynagrodzenia minimalnego

Aktualności

W ostatnich tygodniach w mediach głośno było o zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia...

26-09-2019

Czytaj więcej

Szkolenia: schematy podatkowe

Aktualności

Z początkiem roku 2019 na podatników nałożono nowe obowiązki informacyjne, tj. obowiązek...

24-09-2019

Czytaj więcej

Sieci w drogach publicznych – nowelizacja przepisów

Aktualności

W dniu 13 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra...

23-09-2019

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub…

Aktualności

W ostatnim czasie wprowadzono szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zasad prowadzenia...

20-09-2019

Czytaj więcej

Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Aktualności

W dniu 9 września 2019 r. został ogłoszony Komunikat Ministra Inwestycji i...

13-09-2019

Czytaj więcej

Nowe PZP uchwalone przez Sejm

Aktualności

Na posiedzeniu w dniu 11 września 2019 roku Sejm uchwalił nowe Prawo...

12-09-2019

Czytaj więcej

Elektromobilność w gminach i spółkach komunalnych dopiero od 2022…

Aktualności

Dnia 29 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19...

26-08-2019

Czytaj więcej

Opłata śmieciowa według ilości zużytej wody

Aktualności

Coraz częściej gminy sięgają po metodę ustalania wysokości tzw. opłaty śmieciowej (tj...

22-08-2019

Czytaj więcej

Kolejna odsłona przepisów regulujących problematykę wydawania warunków technicznych przyłączenia…

Aktualności

W artykule pn. „Wydawanie warunków technicznych - planowane zmiany” informowaliśmy o planowanej...

14-08-2019

Czytaj więcej

Infrastruktura związana z odprowadzaniem ścieków elementem infrastruktury krytycznej. Projekt…

Aktualności

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy...

30-07-2019

Czytaj więcej

Zmiana decyzji odpadowych do 5 marca 2020 r.

Aktualności

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu...

21-07-2019

Czytaj więcej

Nowe PZP w Sejmie

Aktualności

W artykule z dnia 29 stycznia 2019 r. pt. "Nowe PZP -...

18-07-2019

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających

Aktualności

Po ponad 1,5 roku obowiązywania nowego Prawa wodnego w dalszym ciągu nie...

17-07-2019

Czytaj więcej

Elektromobilność w gminach jednak później?

Aktualności

12 lipca 2019 r. do Sejmu skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie...

15-07-2019

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie określające przypadki, kiedy wprowadzenie ścieków przemysłowych wymaga…

Aktualności

Dzisiaj, tj. dnia 2 lipca 2019 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw...

02-07-2019

Czytaj więcej

Gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach turystycznych według NIK

Aktualności

W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w 17 gminach turystycznych...

01-07-2019

Czytaj więcej

Zmiany stawek opłat za usługi wodne od 2020 r.

Aktualności

W świetle obowiązujących przepisów, jednostkowe stawki opłat za usługi wodne – za...

27-06-2019

Czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w ustawie branżowej

Aktualności

Dziś w Warszawie zakończył się Kongres Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej ENVICON WATER 2019, w...

18-06-2019

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa wodnego rekomendowana Radzie Ministrów

Aktualności

Na dzień 10 czerwca 2019 r. datowana jest najnowsza wersja projektu ustawy...

12-06-2019

Czytaj więcej

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich - spotkanie konsultacyjne

Aktualności

16 maja 2019 r. odbyło się w Poznaniu kolejne spotkanie konsultacyjne w...

17-05-2019

Czytaj więcej