Komisja Europejska opublikowała propozycje zmian (poprawek) do unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych tzw. dyrektywy ściekowej. Choć Polska ciągle zmaga się z wieloletnim opóźnieniem we wdrożeniu aktualnych wspólnotowych przepisów, instytucje unijne idą krok dalej, kreśląc ścieżkę dla gospodarki wodno-ściekowej na kolejne lata.

Przypomnijmy, Polska ma ponad pięcioletnie opóźnienie we wdrożeniu unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Komisja Europejska w 2020 r. wszczęła formalną procedurę uchybienia zobowiązaniom traktatowym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) może nałożyć na Polskę kary finansowe, sięgające kilku miliardów euro. W lutym br. Komisja podjęła bowiem decyzję o wniesieniu do TSUE sprawy przeciwko Polsce, o czym informowaliśmy w artykule „Groźba kar dla Polski za brak realizacji dyrektywy ściekowej?”.

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej opublikowano dokument pn. "Proposal for a revised Urban Wastewater Treatment Directive" stanowiący propozycje zmian (poprawek) do dyrektywy ściekowej wraz z omówieniem. Dokument ten stanowi zasadniczo rozpoczęcie procesu legislacyjnego na poziomie wspólnotowym i otwiera dyskusję w sprawie. Odnotować trzeba, że zgodnie z nim wdrażanie nowych rozwiązań ma być rozłożone w czasie, w perspektywie aż do roku 2040. Poszczególne regulacje, w różnym stopniu mają jednak wchodzić w życie już od 2025 r.

Założenia autorów projektu koncentrują się na sześciu obszarach związanych z gospodarką wodno-ściekową:

  1. Wody deszczowe – obowiązek opracowania zintegrowanych planów zarządzania wodami opadowymi lub roztopowymi (docelowo dla aglomeracji powyżej 10.000 RLM) oraz szereg innych regulacji,
  2. Indywidualne lub inne systemy oczyszczania – ich stosowanie ma zostać ograniczone do wyjątkowych przypadków, poddanych szczególnym zasadom zastosowania czy kontroli,
  3. Małe aglomeracje – zmiana definicji legalnej aglomeracji i objęcie nią obszarów o RLM powyżej 1.000,
  4. Azot i fosfor – docelowe usuwanie substancji we wszystkich zagrożonych obszarach (powyżej 10.000 RLM),
  5. Mikroplastik – dodatkowe obowiązki w zakresie oczyszczania ścieków w celu wyeliminowania maksymalnie szerokiego spektrum mikrozanieczyszczeń oraz odpowiedzialność producentów (w tym importerów) farmaceutyków i kosmetyków,
  6. Energia – spełnienie neutralności energetycznej oraz związanej z nią redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dokument w całości dostępny jest w języku angielskim pod adresem: https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revised-urban-wastewater-treatment-directive_pl

O dalszym przebiegu procesu legislacyjnego będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

SZKOLENIE: Zawieranie i wykonywanie umów o zaopatrzenie w wodę…

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić...

21-09-2023

Czytaj więcej

SZKOLENIE: Problematyka przyłączy w świetle najnowszego orzecznictwa

Aktualności

Po siedmiu latach sporu Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 17 maja 2023...

14-09-2023

Czytaj więcej

Zasiedzenie służebności przesyłu - SN przełamuje linię orzeczniczą

Orzecznictwo

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 lutego 2023 r. stwierdził, że brak...

14-09-2023

Czytaj więcej