Uchwalona 7 października br. przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta 21 października br. Większość zmian wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Dla sektora komunalnego, w tym wodociągowo-kanalizacyjnego istotna jest nowelizacja przepisów w zakresie podatku minimalnego.

Z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej najważniejsza ze zmian w przepisach to rozszerzenie katalogu wyłączeń podmiotowych z opodatkowania podatkiem minimalnym o spółki komunalne.

Ustawodaca przewidział wprost, że wyłączenie dotyczyć będzie podmioty będące "spółkami prowadzącymi gospodarkę komunalną, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej".

W pełną treścią nowelizacji można zapoznać się na stronach internetowych Sejmu.

Ostatnie wpisy

Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

Orzecznictwo

Dotychczasowe rozstrzygnięcia sądów w sprawach taryfowych skupiały się na problematyce proceduralnej, zwłaszcza...

12-01-2023

Czytaj więcej

NSA: Opłata za deszczówkę wynagrodzeniem, nie daniną publiczną

Orzecznictwo

Problematyka ustalania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji towarzyszy...

04-01-2023

Czytaj więcej

NSA potwierdza wejście taryf w życie z mocy prawa

Orzecznictwo

Organ regulacyjny nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf...

15-12-2022

Czytaj więcej