Cele poboru wody - kolejne wyroki sądów

Orzecznictwo

Spory dotyczące opłat zmiennych za usługi wodne – za pobór wód nie...

24-07-2020

Czytaj więcej

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych - ostateczny termin

Aktualności

13 lipca br. upływa termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do rejestru przez...

06-07-2020

Czytaj więcej

Webinarium: prawo wod-kan w praktyce

Aktualności

Jak zawierać i wykonywać umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?...

18-06-2020

Czytaj więcej

Gminy zobowiązane do przejmowania sieci?

Orzecznictwo

W lutym 2019 r. w artykule pt. „Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dot. odpłatnego przejmowania...

29-05-2020

Czytaj więcej

Rolnicy jednak z wpisem do BDO?

Aktualności

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wniosek rolnika o wpis do rejestru BDO, choć...

30-04-2020

Czytaj więcej

Odroczenie legalizacji ponownej - wzór wniosku

Aktualności

Na stronach internetowych poszczególnych Okręgowych Urzędów Miar opublikowany został wzór wniosku o odroczenie...

23-04-2020

Czytaj więcej

Budowa sieci na terenach prywatnych – co z tytułem…

Analizy prawne

Nierzadko zdarza się, że budowa infrastruktury wodociągowej bądź kanalizacyjnej (zwłaszcza sieci) musi...

14-04-2020

Czytaj więcej

Branżowe regulacje tarczy antykryzysowej

Aktualności

28 marca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach...

30-03-2020

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych – nowelizacja czeka na podpis Prezydenta

Aktualności

13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo...

18-02-2020

Czytaj więcej

Cele poboru wody – rozbieżności w orzecznictwie?

Orzecznictwo

Wyłącznym zakresem działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a więc i celem poboru wód jest...

17-02-2020

Czytaj więcej

Wody Polskie gromadzą kolejne dane branżowe

Aktualności

W ostatnich dniach do wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wpłynęły drogą elektroniczną (e-mail) wezwania...

09-01-2020

Czytaj więcej

Rozbieżne stanowiska stron a odmowa zawarcia umowy przez przedsiębiorstwo

Analizy prawne

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczące...

28-11-2019

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych - nowelizacja przyjęta przez Rząd

Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw...

07-11-2019

Czytaj więcej

Beneficjent rzeczywisty w spółce gminnej?

Aktualności

Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa...

14-10-2019

Czytaj więcej

Wcinka wyłącznie na koszt przedsiębiorstwa

Orzecznictwo

Wcinka składająca się z nawiertki i trójnika stanowi element sieci, gdyż bez...

19-08-2019

Czytaj więcej

Opłata za zmniejszenie retencji dla każdej nieruchomości

Orzecznictwo

Zastosowanie przepisów nakładających daniny publiczne do zdarzeń mających miejsce przed wejściem w...

24-07-2019

Czytaj więcej

Elektromobilność w gminach jednak później?

Aktualności

12 lipca 2019 r. do Sejmu skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie...

15-07-2019

Czytaj więcej

NSA: istotna ocena charakteru terminu na weryfikację taryf

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł wątpliwości pojawiające się w praktyce poszczególnych Regionalnych Zarządów...

03-07-2019

Czytaj więcej

Zmiany stawek opłat za usługi wodne od 2020 r.

Aktualności

W świetle obowiązujących przepisów, jednostkowe stawki opłat za usługi wodne – za...

27-06-2019

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa wodnego rekomendowana Radzie Ministrów

Aktualności

Na dzień 10 czerwca 2019 r. datowana jest najnowsza wersja projektu ustawy...

12-06-2019

Czytaj więcej

SN: zła wiara mimo zgody właściciela nieruchomości?

Orzecznictwo

Choć mogłoby się wydawać, że bogate orzecznictwo sądowe wyczerpało sporo obszarów problemowych...

20-05-2019

Czytaj więcej

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich - spotkanie konsultacyjne

Aktualności

16 maja 2019 r. odbyło się w Poznaniu kolejne spotkanie konsultacyjne w...

17-05-2019

Czytaj więcej

Podłączenia do wody i ścieków jednolicie w całym kraju

Publikacje

12 kwietnia 2019 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został...

10-05-2019

Czytaj więcej

Wydawanie warunków technicznych - planowane zmiany

Aktualności

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został dzisiaj projekt ustawy o...

12-04-2019

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dot. odpłatnego przejmowania urządzeń przesyłowych już…

Orzecznictwo

Prawdopodobnie już niebawem Sąd Najwyższy rozstrzygnie, który podmiot jest zobowiązany do odpłatnego...

25-02-2019

Czytaj więcej

Kary dla menedżerów za niedozwolone zapisy umów

Nasze publikacje

Prezes UOKiK-u może nałożyć kary na menedżerów, w tym członków zarządów przedsiębiorstw...

11-02-2019

Czytaj więcej

Zmiany przepisów branżowych

Aktualności

Pokusić można się o stwierdzenie, że branża wodociągowo-kanalizacyjna zaczyna wręcz przyzwyczajać się...

28-01-2019

Czytaj więcej

Terminy na złożenie oświadczeń do Wód Polskich

Aktualności

Gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane są do złożenia w styczniu br. odpowiednich...

24-01-2019

Czytaj więcej

Obowiązek stosowania przyrządów pomiarowych od 2021 r.

Orzecznictwo

Obowiązek stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej przy ustalaniu opłat za...

14-12-2018

Czytaj więcej

Wzory oświadczeń na BIP Wód Polskich

Aktualności

20 września br. weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, zgodnie z którą...

09-12-2018

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa wodnego w Stałym Komitecie Rady Ministrów

Aktualności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostało dzisiaj pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej...

04-12-2018

Czytaj więcej

Wodomierze niewłaściwe do pomiarów pobieranej wody?

Orzecznictwo

Do pomiarów ilości pobranych wód powierzchniowych lub podziemnych nie powinny być stosowane...

19-11-2018

Czytaj więcej

Sądy kwestionują opłaty ustalane przez Wody Polskie

Nasze publikacje

"Z uwagi na skragi składane do sądów administracyjnych od ostatecznych decyzji Wód...

16-11-2018

Czytaj więcej

Publikacja przez Wody Polskie wzorów oświadczeń dopiero w grudniu

Aktualności

20 września br. weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, zgodnie z którą...

09-11-2018

Czytaj więcej

Sądy rozstrzygają o opłatach za wody opadowe lub roztopowe

Orzecznictwo

Mimo wielu wątpliwości wynikających z brzmienia przepisów Prawa wodnego, organy starają się...

08-11-2018

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa wodnego w Komitecie do Spraw Europejskich

Aktualności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostało dzisiaj pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej...

05-11-2018

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą…

Nasze publikacje

Serial „Wody Polskie w ofensywie” trwa już niemal rok. Początkowo problemy zalewały...

02-11-2018

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą…

Publikacje

W dzisiejszym wydaniu Tygodnika Gazety Prawnej - dodatku do Dziennika Gazety Prawnej...

02-11-2018

Czytaj więcej

Biznes odpowie karnie za bałagan w prawie wodnym

Publikacje

Niezbędne wydaje się jak najszybsze wystąpienie przez przedsiębiorców do Wód Polskich z...

24-10-2018

Czytaj więcej

Jerzmanowski AQUA na Envicon Environment

Aktualności

W dniach 28-30 listopada 2018 r. w Warszawa odbędzie się 22. Międzynarodowy...

22-10-2018

Czytaj więcej

Relacje branży z regulatorem – pierwsze doświadczenia

Nasze publikacje

W świetle statystyk opublikowanych w połowie września br. przez PGW Wody Polskie...

16-10-2018

Czytaj więcej

W mediach o nowelizacji Prawa wodnego

Aktualności

O kolejnym projekcie zmiany przepisów Prawa wodnego informowaliśmy obszernie w ostatnich dniach...

11-10-2018

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za nabycie urządzeń przesyłowych

Analizy prawne

W sierpniu bieżącego roku minęło dokładnie 10 lat od wejścia w życie...

19-09-2018

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za nabycie urządzeń przesyłowych

Nasze publikacje

W sierpniu minęło 10 lat od wejścia w życie nowelizacji kluczowej dla...

19-09-2018

Czytaj więcej

Sądy kwestionują sposób ustalenia opłat stałych przez Wody Polskie

Orzecznictwo

Z uwagi na skargi składane do sądów administracyjnych od decyzji Wód Polskich...

09-08-2018

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa wodnego uchwalona przez Senat bez poprawek

Aktualności

Kilkadziesiąt minut temu zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. W ostatnim dniu przyjętych...

27-07-2018

Czytaj więcej

Wody Polskie podsumowują dotychczasowe działania taryfowe

Aktualności

Choć wiele z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dawno już zapomniało o postępowaniach w przedmiocie...

17-07-2018

Czytaj więcej

Sprawozdanie komisji z prac nad nowelizacją Prawa Wodnego

Aktualności

W dniu 6 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i...

16-07-2018

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa Wodnego przekazana do dalszych prac

Aktualności

W rezultacie pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz...

05-07-2018

Czytaj więcej

Rządowy projekt nowelizacji Prawa wodnego w Sejmie

Aktualności

W dniu 7 czerwca 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o...

14-06-2018

Czytaj więcej

Mija termin składania projektów regulaminów

Aktualności

Termin składania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne projektów nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania...

10-06-2018

Czytaj więcej

Służebność gruntowa z mocy prawa zanegowana przez Sąd Najwyższy

Orzecznictwo

W dniu 5 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy podjał w sprawie o...

05-06-2018

Czytaj więcej

Definicja taryfy, czyli co powinny opublikować Wody Polskie

Aktualności

W ostatnich dniach, w docierających do nas informacjach, pojawił się wątek publikacji...

04-05-2018

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne w sprawie rozporządzenia taryfowego

Aktualności

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym dotyczącym projektu rozporządzenia taryfowego, nasza...

19-01-2018

Czytaj więcej

Wątpliwości wokół nowego Prawa wodnego

Nasze publikacje

W minionym roku branża wodociągowo-kanalizacyjna żyła procesem legislacyjnym nowego Prawa wodnego. I...

01-01-2018

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy zamyka spór w sprawie przyłączy

Orzecznictwo

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn...

22-06-2017

Czytaj więcej

Dotacje mogą pogrążyć wodociągi

Nasze publikacje

Środki z funduszy europejskich przyczyniły się do podniesienia poziomu ochrony środowiska w...

05-05-2016

Czytaj więcej

Utrzymanie hydrantów - czy aby na pewno bezsporne?

Nasze publikacje

WSA w Poznaniu w wyroku z 3 września 2015 r. (sygn. akt...

01-05-2016

Czytaj więcej

Konsument w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym

Nasze publikacje

Ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szereg obowiązków, w tym...

01-01-2016

Czytaj więcej

Uwzględnianie w taryfach amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji…

Nasze publikacje

Korzystanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze środków unijnych jest bez wątpienia ogromnym przywilejem...

01-11-2015

Czytaj więcej

advertiva