W najnowszym numerze miesięcznika "Samorząd Terytorialny" wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pojawił się artykuł pt. "Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością organu regulacyjnego" autorstwa mec. Łukasza Ciszewskiego i mec. Mateusza Farona.
 
W publikacji autorzy poruszają szereg istotnych aspektów praktycznych postępowań taryfowych, dotyczących m.in. tego:
  1. co może stanowić brak formalny wniosku taryfowego,
  2. jak wygląda praktyka regulatora w zakresie wzywania do uzupełnienia braków formalnych,
  3. jaki charakter ma termin 45-dniowy,
  4. w jaki sposób obliczać bieg terminu 45-dniowego,
  5. czy sprawy taryfowe są sprawami załatwianymi milcząco i jakie są tego ewentualne skutki.
Zapraszamy do lektury. Więcej szczegółów w dziale publikacje.
 

Ostatnie wpisy

Ocena wniosków taryfowych a realizacja KPOŚK

Analizy prawne

Polska ma ponad pięcioletnie opóźnienie we wdrożeniu unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków...

08-06-2021

Czytaj więcej

Możliwość dochodzenia nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne

Orzecznictwo

W zeszłym roku informowaliśmy o wyroku WSA w Krakowie, w którym to...

07-06-2021

Czytaj więcej

Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe…

Publikacje

W najnowszym numerze miesięcznika "Samorząd Terytorialny" wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pojawił się...

02-06-2021

Czytaj więcej