W najnowszym numerze miesięcznika "Samorząd Terytorialny" wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pojawił się artykuł pt. "Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością organu regulacyjnego" autorstwa mec. Łukasza Ciszewskiego i mec. Mateusza Farona.
 
W publikacji autorzy poruszają szereg istotnych aspektów praktycznych postępowań taryfowych, dotyczących m.in. tego:
  1. co może stanowić brak formalny wniosku taryfowego,
  2. jak wygląda praktyka regulatora w zakresie wzywania do uzupełnienia braków formalnych,
  3. jaki charakter ma termin 45-dniowy,
  4. w jaki sposób obliczać bieg terminu 45-dniowego,
  5. czy sprawy taryfowe są sprawami załatwianymi milcząco i jakie są tego ewentualne skutki.
Zapraszamy do lektury. Więcej szczegółów w dziale publikacje.
 

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej