W najnowszym numerze miesięcznika "Samorząd Terytorialny" wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pojawił się artykuł pt. "Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością organu regulacyjnego" autorstwa mec. Łukasza Ciszewskiego i mec. Mateusza Farona.
 
W publikacji autorzy poruszają szereg istotnych aspektów praktycznych postępowań taryfowych, dotyczących m.in. tego:
  1. co może stanowić brak formalny wniosku taryfowego,
  2. jak wygląda praktyka regulatora w zakresie wzywania do uzupełnienia braków formalnych,
  3. jaki charakter ma termin 45-dniowy,
  4. w jaki sposób obliczać bieg terminu 45-dniowego,
  5. czy sprawy taryfowe są sprawami załatwianymi milcząco i jakie są tego ewentualne skutki.
Zapraszamy do lektury. Więcej szczegółów w dziale publikacje.
 

Ostatnie wpisy

Zmiany w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych

Aktualności

Po ponad roku od momentu opublikowania pierwszego projektu, Minister Klimatu i Środowiska...

17-01-2022

Czytaj więcej

Trudny rok 2021 za nami, oby kolejny był lepszy

Aktualności

Mija rok 2021. Nie był to rok dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej...

31-12-2021

Czytaj więcej

Zmiany przepisów branżowych na horyzoncie

Aktualności

22 grudnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod...

30-12-2021

Czytaj więcej