W najnowszym numerze miesięcznika "Samorząd Terytorialny" wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pojawił się artykuł pt. "Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością organu regulacyjnego" autorstwa mec. Łukasza Ciszewskiego i mec. Mateusza Farona.
 
W publikacji autorzy poruszają szereg istotnych aspektów praktycznych postępowań taryfowych, dotyczących m.in. tego:
  1. co może stanowić brak formalny wniosku taryfowego,
  2. jak wygląda praktyka regulatora w zakresie wzywania do uzupełnienia braków formalnych,
  3. jaki charakter ma termin 45-dniowy,
  4. w jaki sposób obliczać bieg terminu 45-dniowego,
  5. czy sprawy taryfowe są sprawami załatwianymi milcząco i jakie są tego ewentualne skutki.
Zapraszamy do lektury. Więcej szczegółów w dziale publikacje.
 

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej