Na kilka dni przed wejściem nowych przepisów w życie, na łamach dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej problematykę taryf oraz wątpliwości wynikające z brzmienia przepisów przejściowych nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, omawia mec. Łukasz Ciszewski - redaktor naczelny Aqua Jerzmanowski.

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją.

Ostatnie wpisy

Taryfowa udręka?

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r. (sygn...

03-07-2020

Czytaj więcej

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii - ostateczny termin…

Aktualności

W artykule pt. "Ustawa zamrażająca ceny energii po zmianach" informowaliśmy o podstawowych założeniach...

24-06-2020

Czytaj więcej

Webinarium: prawo wod-kan w praktyce

Aktualności

Jak zawierać i wykonywać umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?...

18-06-2020

Czytaj więcej