Reprezentujemy gminy i przedsiębiorswa wodociągowo-kanalizacyjne w postępowaniach dotyczących urządzeń przesyłowych, obejmujących m. in. spory o:

  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów,
  • odszkodowanie,
  • nakazanie usunięcia urządzeń (roszczenia negatoryjne),
  • ustanowienie służebności przesyłu,
  • zasiedzenie służebności.

Wyceniamy także wartość roszczeń i służebności.

Super User